• Prevádzka školy od 1.2.2021, výpisy vysvedčení.

     • Vážení rodičia,

      aj v nasledujúcom týždni od 1.2.2021 bude prevádzka školy pokračovať tak ako doteraz. To znamená do školy a škôlky chodia iba žiaci rodičov z kritickej infraštruktúry, ako aj žiaci, ktorých rodičia nemôžu pracovať z domu (musia mať potvrdenie od zamestnávateľa).

      Dnes je posledný deň v prvom polroku a teda aj deň kedy žiaci dostávajú výpisy vysvedčenia za prvý polrok. Žiaci sú na dištančnej forme vzdelávania, preto výpisy škola pošle rodičom a žiakom cez Edupage, kde si ho môžete pozrieť, stiahnuť a vytlačiť. Rodičia, ktorí nepoužívajú Edupage výpisy dostanú až keď žiaci nastúpia do školy. Preto odporúčame, aby ste si Edupage nainštalovali.

     • Ani v ďalšom týždni sa nič nemení, škola funguje ako doteraz

     • Vážení rodičia, ani od pondelka 25.1.2021 sa nič nemení a škola bude fungovať tak ako doteraz. To znamená:

      1) Otvorená bude MŠ pre rodičov z kritickej infraštruktúry.

      2) Otvorený bude školský klub detí pre rodičov z kritickej infraštruktúry.

      3) Žiaci prvého a druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      4) V priestoroch druhého stupňa sa cez víkend uskutoční celoplošné  screeningové testovanie obyvateľstva.

      Situáciu budeme naďalej sledovať a budeme vás informovať o ďalších postupoch.

     • Návrat žiakov do škôl - informácie.

     • Vážení rodičia, radi by sme vás informovali o návrate žiakov do škôl a podmienkach, ktoré sú s tým spojené.

      Čo je teda zatiaľ isté:

      1) Od 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

      2) Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Čo je v pláne ďalej:

      3) Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne: Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Pretestovať sa majú zákonní zástupcovia (1.stupeň) a zamestnanci školy. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

      4) Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov. Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

       

      Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ. Situáciu budeme sledovať a budeme vás informovať o ďalšom postupe.