• Profil školy

    •  

     Vítam Vás na oficiálnych stránkach Základnej školy Hrochoť.
        Verím, že tu nájdete všetky potrebné informácie o našej škole.

     Mgr.Marian Medveď

     riaditeľ školy

      

      ZŠ Hrochoť ANDREJA SLÁDKOVIČA v skratke

     ·         počtom žiakov patrí k menším základným školám v Banskobystrickom kraji

     ·        je členom Združenia pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry

     ·         v škole pôsobí Detský folklórny súbor Hučava

     ·         v škole pôsobí ZUŠ Róberta Tatára

     ·         škola je zapojená do mnohých projektov 

     ·         od školského roku 2017/2018 realizujeme projekt "V Základnej škole úspešnejší"

     .     v škole pôsobia asistenti učiteľa, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg

      

      

     Kontakt


     telefón:

     048/4190112, 0905 657040

     adresa:

     Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, Hrochoť
     976 37
     Hrochoť

     email:

     riaditel@zshrochot.sk