• 2021/2022

  • Regionálne kolo

   • Tamara Fábová
   • 1.miesto
   • Sládkovičova Lipa 2022
   • Regionálne kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Tereza Fábová
   • 1.miesto
   • Sládkovičova Lipa 2022
   • Regionálne kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Tereza Fábová
   • 2.miesto
   • Lupčiansky čitárik
   • Regionálne kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Miroslav Selecký
   • 3.miesto
   • Ľupčiansky čitárik
   • Regionálne kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Ľudová hudba DFS Hučava
   • Laureát/postup
   • Ponická fujarka
   • Regionálne kolo
   • Regionálna výchova
   • DFS Hučava ml.
   • Zlaté pásmo/Spevácke skupiny
   • Ponická fujarka
   • Regionálne kolo
   • Regionálna výchova
   • DFS Hučava ml.
   • Cena Diváka
   • Ponická fujarka
   • Regionálne kolo
   • Regionálna výchova
   • DFS Hučava
   • Hlavná cena
   • Ponická fujarka
   • Regionálne kolo
   • Regionálna výchova
  • Celoštátne kolo

   • Tereza Fábová
   • 2.miesto
   • Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča
   • Celoštátne kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Ema Majerová
   • 2.miesto
   • Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča
   • Celoštátne kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
  • Krajské kolo

   • Ľudová hudba DFS Hučava
   • Zlaté pásmo s postupom/ľudové hudby
   • Vidiečanova Habovka
   • Krajské kolo
   • Hudobná výchova
   • Vanesa Majerová
   • Strieborné pásmo
   • Vidiečanova Habovka
   • Krajské kolo
   • Hudobná výchova
   • DFS Hučava - spevácke skupiny
   • Strieborné pásmo
   • Vidiečanova Habovka
   • Krajské kolo
   • Hudobná výchova
  • Okresné kolo

   • Vanesa Majerová
   • úspešný riešiteľ
   • Pytagoriáda 43.ročník
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Tamara Fábová
   • úspešný riešiteľ
   • Pytagoriáda 43.ročník
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Martina Nestešová
   • úspešný riešiteľ
   • Pytagoriáda 43.ročník
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Tomáš Majer
   • úspešný riešiteľ
   • Pytagoriáda 43.ročník
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Alfréd Daniš
   • úspešný riešiteľ
   • Pytagoriáda 43.ročník
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Tereza Fábová
   • úspešný riešiteľ
   • Pytagoriáda 43.ročník
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Zara Martincová
   • úspešný riešiteľ
   • Pytagoriáda 43.ročník
   • Okresné kolo
   • Matematika