Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Marian Medveď Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37 65
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Mgr. Zuzana Muchová Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37 37
Mgr. Beáta Fraňová Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženstvo/náboženská výchova 10 10
Mgr. Eva Majerová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 32
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Ivana Majlingová Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 214
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Martina Mazúchová Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21 35
Sociálne účenie vo výchove mimo vyučovania 14
Mgr. Barbora Priečková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Mgr. Henrieta Vančová Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37 37


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča
    Pod kostolom 332/25, 976 37 Hrochoť
  • +421 48 4190112 , 0905657040

Fotogaléria