PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Marian Medveď Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 28
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Katarína Lukáčová Formatívne hodnoteniena podporu učenia sa žiakov 0 0
Pedegogické diagnostikovanie dieťaťa/žiaka 0
Mgr. Eva Majerová Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Ivana Majlingová Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 8
Mgr. Martina Mazúchová Sociálne účenie vo výchove mimo vyučovania 14 35
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21


© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2022