• Začiatky úvah o budúcom povolaní

     • V utorok 24. mája 2022 si žiaci ôsmeho ročníka vďaka zamestnankyniam Regionálneho centra kariéry v Banskej Bystrici začali klásť otázky: Kam na strednú školu? Na základe čoho si vybrať správne povolanie? Počas dvoch vyučovacích hodín boli pre ôsmakov zrealizované inovatívnou formou také aktivity, aby žiaci získali predstavu o trhu práce, jednotlivých povolaniach a najžiadanejších jemných zručnostiach pre zamestnávateľov.  

     • Divadelné predstavenie Psíčkovo

     • Občas sa vyberieme do divadla my a niekedy príde divadlo k nám...Tak tomu bolo aj posledný májový týždeň, kedy k nám zavítali divadelníci z Divadla J. Záborského v Prešove. V utorok 24. mája sa telocvičňa ZŠ premenila na divadelné priestory pre činoherné rozprávkové predstavenie Psíčkovo, ktorého sa zúčastnili žiaci 1.-9. ročníka. Veršovaná rozprávka zo života psej rodinky sa páčila najmä našim mladším žiakom, starší  žiaci mohli obdivovať výborné herecké výkony a osobitý humor, ktorý sa niesol celým predstavením. Na prvý pohľad jednoduchý dej v sebe skrýval hlbšiu myšlienku – naučiť sa pomáhať každému, bez ohľadu na to, kým je, alebo odkiaľ je a tiež - neodsudzovať. Niekedy sa aj pod tvrdou škrupinou skrýva dobré, ale zranené srdce. Veru, všeličomu nás majú rozprávky naučiť...

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci, zajtra 25.5.2022 sa na našej škole uskutoční recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Sládkovičova lipa 2022, preto je na tento deň vyhlásené riaditeľské voľno pre prvý aj druhý stupeň základnej školy.

     • Pasovanie prvákov

     • V piatok 20. mája si zvieratká z čarovného lesa deviateho ročníka pripravili pre našich prvákov rôzne aktivity. Kráľ a kráľovná potom odmenili ich šikovnosť, odhodlanosť a nadšenie. Kráľ Matej privítal prváčikov v školskom cechu a pasoval ich nádherným dreveným mečom, ktorý pre nás vyrobil Tomáš Majer zo 6.A. Kráľovná Zuzka odmenila prvákov diplomom a sladkosťami. Prváčikovia a dokonca aj deviataci boli z tohto zážitku veľmi nadšení.

     • Sládkovičova lipa - prednes poézie a prózy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sládkovičova lipa - prednes poézie a prózy.

      Otvorili sa brány aj pre našu internú recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom Sládkovičova lipa. Ide o okresnú prehliadku prihlásených recitátorov, no zároveň postupovú do celoslovenskej súťaže. Tá nesie názov Návraty Andreja Sládkoviča. Oficiálny termín konania Sládkovičovej lipy je 25.5.2022, no na našej škole, v sekcii 1. stupňa, sa konala veľká "bitka" recitačných talentov. Tie sa pasovali o postup zo školského do okresného kola. Sme nesmierne pyšní na našich žiakov, ktorí si radi trénujú pamäť a neboja sa vystúpiť pred divákmi. No najmä, chcú a vedia prednášať poéziu či prózu. Recitátorov bolo neúrekom, ťažko si bolo vybrať najlepších. Predseda poroty, náš pán riaditeľ, to vôbec nemal ľahké. No napokon túto úlohu zvládol i on a vymenoval postupujúcich súťažiacich: Zuzana Lattová (1.A poézia), Zuzana Glowiaková (3.A poézia), Martina Vančová (3.A próza), Lucia Dudoková (4.A próza), Tereza Fábová (4.A poézia) a Sofia Smädová (4.A poézia).

     • Slávik Slovenska 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávik Slovenska 2022.

      S radosťou oznamujeme, že po dvoch rokoch odmlčania sa spustil ďalší ročník celoslovenskej speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2022! Talenty našej ZŠ sa 11.5.2022 zúčastnili okresného kola tejto súťaže v ZUŠ D. Tatára v B. Bystrici. Prehliadku otvoril samotný pán Tatár. Naše tri poklady veľmi úspešne reprezentovali seba i našu malú školičku. Hudobne ich doprevádzal p. Jožko Berky Pipo z Poník. Dá sa povedať, že sme toto kolo vyhrali:

      1. kategória (deti 1. - 3.ročníka ZŠ) - 2. miesto: Natália Micháliková (3.A)

      2. kategória (deti 4. - 6.ročníka ZŠ) - 1. miesto: Lea Polončíková (4.A)

      3. kategória (súťažiaci 7. - 9.roč. ZŠ) - 1. miesto: Vanesa Majerová (7.A)

      Lejka a Vaneska postupujú ďalej do krajského kola, ktoré sa uskutoční 20.5.2022 vo Zvolene na zámku. Prajeme im veľa šťastia!

     • Testovanie 5 a riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v stredu 18.5.2022 sa na našej škole uskutoční Testovanie 5 - celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, ktoré organizuje NÚCEM. Pre žiakov 6. - 9. ročníka je preto na tento deň vyhlásené riaditeľské voľno.

     • USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

     • podrobné informácie

      Od 10.5.2022 vstúpilo do platnosti Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a šk. zariadeniach počas pandémie ochorenia Covid-19. Z usmernenia vyberáme: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.