• Pomôcky - Skvelko - pre školský rok 2022/23

      Milí rodičia!

      Naša škola dlhoročne spolupracujeme s firmou Daffer, ktorá nám ponúka školské potreby pre jednotlivé ročníky ZŠ. Každý triedny učiteľ vytvoril základnú sadu pomôcok potrebných v danom ročníku. Vy si však sadu môžete doplniť aj o iné pomôcky podľa vášho uváženia.

      Na hlavnej stránke je pre vás vytvorený, hore na modrej lište, odkaz „Pomôcky pre školský rok 2022/2023“. Po rozkliknutí sa vám ukáže žltý obrázok s názvom SKVELKO. Cez tento obrázok sa pripojíte na stránku firmy Daffer a vyberiete si pomôcky pre vaše dieťa. Je to pohodlný a rýchly spôsob nákupu. Nákupom online pomôžete aj našej škole.

     • Ľupčiansky čitárik 2022

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ľupčiansky čitárik 2022.

      Začiatkom júna sa naši žiaci 1. stupňa tradične zúčastnili oblastnej súťaže v ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči. Merali si sily s rovesníkmi v čitateľskej gramotnosti a technike čítania. Nik z nich neodišiel bež ocenenia. Okrem diplomu a hodnotnej knižky im dobre padla aj sladká chladivá odmena.Tereza Fábová (4A) sa umiestnila na 2. mieste. Chlapci, Miroslav Selecký (3A) a Jakub Škamla (2A), získali 3. miesto. Gratulujeme.

     • Sládkovičova lipa 2022

      V stredu 25. mája zorganizovala naša škola už jedenásty ročník recitačnej súťaže Sládkovičova lipa pre žiakov základných škôl v banskobystrickom okrese. V kategórii poézia sa trojčlennej porote (doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. Marcel Páleš, Mgr. Martina Pomikalová) predstavilo 22 žiakov a v kategórii próza (Ing. Ľudmila Veverková, Mgr. Mária Janovčíková, Mgr. Ivana Medveďová) sa trojčlennej porote predstavilo 13 žiakov. Víťazom jednotlivých kategórií gratulujeme, ale špeciálne víťazom v kategóriách poézie, keďže títo sa ešte predstavia na celoslovenskej recitačnej súťaži Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Celkovým víťazom Sládkovičovej lipy sa stal Peter Polóny, a to vďaka recitácii prózy Prečo kohút naháňa sliepky od Jozefa Mokoša. Okrem diplomu a vecných cien si tak domov odniesol aj knihu Rozprávka písaná pod hviezdami, ktorú mu venoval člen poroty - rozhlasový redakt

     • Banskobystrické pierko 2022

      V štvrtok 9. júna 2022 sa v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka okresnej autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl v tvorivom písaní poézie a prózy s názvom Banskobystrické pierko.

      Odborná porota, ktorú tvorili členovia Spolku slovenských spisovateľov Zuzana Kuglerová a Miroslav Kapusta a projektová manažérka VKMK Soňa Šóky, rozhodla o tom, že z deviatich súťažných prác zaslanými žiakmi druhého stupňa našej školy v kategórii próza ocenila tretím miestom Kristínu Lukáčovú, žiačku 6.A, za poviedku Olistená veda. Všetky čestné uznania v kategórii próza si odniesli taktiež žiačky našej školy - Alžbeta Galvánková (7.A), Petra Kľačková (7.A) a Daniela Nôžková (8.A). Okrem toho bola naša škola vďaka počtu zaslaných prác ocenená ako druhá najaktívnejšia zapojená škola. Umiestneným dievčatám gr

     • Návšteva dopravného ihriska

      Medzinárodný deň detí sme na 1. stupni oslávili trochu nezvyčajne, spojili sme príjemné s užitočným a navštívili sme dopravné ihrisko v Žiari nad Hronom. Ako to už býva zvykom, žiaci si zopakovali dopravné predpisy v teoretickej časti v učebni a potom si ich mohli prakticky odskúšať ako chodci, vodiči kolobežiek, či cyklisti na cestách a križovatkách dopravného ihriska. Prísnemu oka inštruktora neunikli ani dopravné priestupky, za ktoré si vinníci vyplatili pokuty odovzdaním bicykla alebo kolobežky. Ale počasie nám prialo, slniečko svietilo a tak sme si to kolbežkovanie a bicyklovanie podľa pravidiel cestnej premávky užli naplno.

     • Začiatky úvah o budúcom povolaní

      V utorok 24. mája 2022 si žiaci ôsmeho ročníka vďaka zamestnankyniam Regionálneho centra kariéry v Banskej Bystrici začali klásť otázky: Kam na strednú školu? Na základe čoho si vybrať správne povolanie? Počas dvoch vyučovacích hodín boli pre ôsmakov zrealizované inovatívnou formou také aktivity, aby žiaci získali predstavu o trhu práce, jednotlivých povolaniach a najžiadanejších jemných zručnostiach pre zamestnávateľov.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 6. 2022
  • Partneri

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 2081066