Navigácia

Partners

Streda 20. 6. 2018

Streda 20. 6. 2018

Survey

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Vitajte na stránkach našej školy

  • Dňa 3.5.2018 nám prišli predviesť rôzne fyzikálne a chemické pokusy pre žiakov 2. stupňa ZŠ zo spoločnosti Škola hrou s.r.o. Cez pokusy boli žiakom vysvetlené rôzne zákonitosti z oblasti fyziky a chémie.

  • Streda 25. apríla bola venovaná lesom a pohybu. Žiaci 5. a 6. ročníka boli zasvätení do tajov lesa a správnej výsadby stromčekov. V hrochotskom lese (v Dubinách) si každý žiak zasadil vlastný stromček. Po tejto zaujímavej a užitočnej práci a skúsenosti sa presunuli na školský dvor, kde sa pridali k športovým aktivitám ostatných ročníkov (hry s loptou, suťaž vo futbale medzi triedami,..). Vybraní žiaci siedmeho až ôsmeho ročníka sa zúčastnili školskeho kola branného viacboja. (foto vo fotoalbume)

  • Dňa 19.4.2018 navštívili naši starší žiaci (7.,8.,9. ročník) koncentračný tábor Auschwitz v Osvienčime a Birkenau v Brezinke - 3 km od Osvienčimu. Na spiatočnej ceste domov sme sa zastavili aj v Oravskom podzámku. (foto vo fotoalbume)

  • Svetový deň zdravia bol 7. apríla a tento deň sme si pripomenuli na našej škole 24. apríla rôznymi aktivitami. Žiaci si merali sily v pohybových, vedomostných, hrávých a zábavných úlohách. Na 1. mieste sa umiestnili žiaci 8. a 9. ročníka, 2. miesto obsadili šiestaci a o 3. miesto sa podelili piataci a siedmaci. (foto vo fotoalbume)

  • Dňa 23.4.2018 sme si pripomenuli tento významný deň venovaný našej planéte Zem rôznymi aktivitami: beseda k separovaniu odpadov, tajnička, tvorba plagátov a iných rôznych aktivít, čistenie školského areálu a lesa v Dubinách....(foto vo fotoalbume)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča
    Pod kostolom 332/25, 976 37 Hrochoť
  • +421 48 4190112

Fotogaléria