• Školský rok 2021/2022

     Ema Majerová - 2.miesto v kategórii starší žiaci vo finále celoslovenskej recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

     Tereza Fábová - 2.miesto v kategórii mladší žiaci vo finále celoslovenskej recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

     Peter Knop - úspešný riešiteľ okresného kola Geografickej olympiády - kategória G (4.miesto)

     Samuel Ondrej Brzuľa - úspešný riešiteľ okresného kola Geografickej olympiády - kategória G (8.miesto)

     Sára Slávová - úspešný riešiteľ okresného kola Geografickej olympiády - kategória G (20.miesto)

     Hlávná cena (1.miesto) - Ponická fujarka - DFS HUČAVA - regionálne kolo prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2022

     Cena Diváka - Ponická fujarka - DFS HUČAVA ml.- regionálne kolo prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2022

     Zlaté pásmo - Ponická fujarka - DFS HUČAVA ml.- v kategórii SPEVÁCKE SKUPINY - regionálne kolo prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2022

     Laureát (postup) - Ponická fujarka - Ľudová Hudba DFS HUČAVA - regionálne koloj prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2022

     Laureát (postup) - Ponická fujarka - DFS HUČAVA st. - v kategórii SPEVÁCKE SKUPINY -regionálne kolo prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2022

     Zlaté pásmo - Ema Majerová - Ponická fujarka - v kategórii speváci sólisti a spevácke duá - regionálne kolo prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2022

     Cena poroty - Matej Berky - Ponická fujarka - za štýlovú intepretáciu hrochoťskej hudby - regionálne kolo prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2022

     Strieborné pásmo - Natália Micháliková - Ponická fujarka - v kategórii speváci sólisti a spevácke duá - regionálne kolo prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2022

     Zlaté pásmo (s návrhom na postup) - Vanesa Majerová - Ponická fujarka - v kategórii speváci sólisti a spevácke duá - regionálne kolo prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2022

     Strieborné pásmo - Zuzane Glowiakovej - Ponická fujarka - v kategórii speváci sólisti a spevácke duá - regionálne kolo prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2022

     Tereza Fábová - úspešné zvládnutie okresného kola 68.Hviezdoslavovho Kubína I. kategórie a postup do regionálneho kola

     Martina Nestešová - úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády - 43.ročník - kategória P7 (26.-30.miesto/129)

     Vanesa Majerová - úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády - 43.ročník - kategória P7 (26.-30.miesto/129)

     Tamara Fábová - úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády - 43.ročník - kategória P7 (26.-30.miesto/129)

     Tomáš Majer - úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády - 43.ročník - kategória P6 (29.-30.miesto/145)

     Alfréd Daniš - úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády - 43.ročník - kategória P6 (35.miesto/145)

     Zara Martincová - úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády - 43.ročník - kategória P4 (50.-51.miesto/163)

     Tereza Fábová - úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády - 43.ročník - kategória P4 (73.-76.miesto/163)

     Martina Vančová - úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády - 43.ročník - kategória P3 (15.-17.miesto/200)

     Natália Micháliková - úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády - 43.ročník - kategória P3 (18.-20.miesto/200)

     Zuzana Glowiaková - úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády - 43.ročník - kategória P3 (50.-51.miesto/200)

     Kristína Lukáčová - ocenená práca v okresnom kole XXXVII.ročníka výtvarníckej súťaže " Vesmír očami detí" s postupom práce do celoslovenského kola - práca "Vesmírne more" 3. kategória, ZŠ 5.-9. ročník

     Alžbeta Galvánková - úspešná riešiteľka 71. ročníka Matematickej olympiády - kategórie Z7 (4.-6.miesto/31)

     Strieborné pásmo - DFS Hučava - Spevácke skupiny - na krajskom kole postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí - Vidiečanova Habovka

     Strieborné pásmo - Vanesa Majerová - sólisti speváci, spevácke duá - na krajskom kole postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí - Vidiečanova Habovka

     Zlaté pásmo s postupom - Ľudová hudba DFS Hučava - ľudové hudby - na krajskom kole postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí - Vidiečanova Habovka

     Vanesa Majerová - I.miesto v okresnom kole 30.ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska/ III.kategória

     Lea Polončíková - I.miesto v okresnom kole 30.ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska/ II.kategória

     Natália Micháliková - II.miesto v okresnom kole 30.ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska/ I.kategória

     Miroslav Selecký - 3.miesto v regionálnej súťaži v čítaní "Ľupčiansky čitárik"

     Tereza Fábová - 2.miesto v regionálnej súťaži v čítaní "Ľupčiansky čitárik"

     Tereza Fábová - 1.miesto v regionálnej súťaži v prednese poézie - Sládkovičova lipa 2022 - kategória 3.-4.ročník ZŠ

     Tamara Fábová - 1.miesto v regionálnej súťaži v prednese poézie - Sládkovičova lipa 2022 - kategória 7.-9.ročník ZŠ

     2.miesto - ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť v okresnej literárnej súťaži - NAJAKTÍVNEJŠIE ZAPOJENIE SA DO SÚŤAŽE O BANSKOBYSTRICKÉ PIERKO