Prihláška na štúdium na našej škole

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Milí rodičia.

So zápisom sa spája aj zakúpenie pomôcok potrebných pre prváka (Moje prvé čiary, Písmenká – moji kamaráti, Matematika pre každého prváka). Ide o zošity, ktoré bude žiak určite potrebovať. Zošity zakúpi naša škola do konca apríla v akciovej ponuke. Výdavky zaplatí rodič/zákonný zástupca v deň zápisu do 1.ročníka, 5.4.2022, v hodnote 8,40 €.

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.