• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • pedagogický asistent

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    1.12.2017
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady:
    a) spôsobilosť na právne úkony,
    b) vek nad 18 rokov,
    c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
    d) ovládanie štátneho jazyka,
    e) zdravotná spôsobilosť,
    f) bezúhonnosť,

    Zoznam požadovaných dokladov:
    žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa, zápočet rokov, prefotený a overený doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenú vstupnú lekársku prehliadku

    Doba zamestnania: 1.12.2017 – 30.11.2020 (prihlášky posielať do 20.11.2017, výberové konanie bude prebiehať 23.11.2017)
  • špeciálny pedagóg

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1.12.2017
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady: a) spôsobilosť na právne úkony,
    b) vek nad 18 rokov,
    c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
    d) ovládanie štátneho jazyka,
    e) zdravotná spôsobilosť,
    f) bezúhonnosť,
    g) najmenej 5 rokov pedagogickej alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania


    Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa, zápočet rokov, prefotený a overený doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenú vstupnú lekársku prehliadku

    Doba zamestnania: 1.12.2017 – 30.11.2020 (prihlášky posielať do 20.11.2017, výberové konanie bude prebiehať 23.11.2017)
  • školský psychológ

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1.12.2017
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady: a) spôsobilosť na právne úkony,
    b) vek nad 18 rokov,
    c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
    d) ovládanie štátneho jazyka,
    e) zdravotná spôsobilosť,
    f) bezúhonnosť,


    Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa, zápočet rokov, prefotený a overený doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenú vstupnú lekársku prehliadku

    Doba zamestnania: 1.12.2017 – 30.11.2020 (prihlášky posielať do 20.11.2017, výberové konanie bude prebiehať 23.11.2017)