Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: riaditel@zshrochot.sk alebo +421 48 4190112 , 0905657040 alebo Kontakt

 
Pozícia:

pedagogický asistent   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.12.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
d) ovládanie štátneho jazyka,
e) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa, zápočet rokov, prefotený a overený doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenú vstupnú lekársku prehliadku

Doba zamestnania: 1.12.2017 – 30.11.2020 (prihlášky posielať do 20.11.2017, výberové konanie bude prebiehať 23.11.2017)
 

 
Pozícia:

špeciálny pedagóg   Mám záujem

Dátum nástupu:1.12.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
d) ovládanie štátneho jazyka,
e) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
g) najmenej 5 rokov pedagogickej alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania


Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa, zápočet rokov, prefotený a overený doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenú vstupnú lekársku prehliadku

Doba zamestnania: 1.12.2017 – 30.11.2020 (prihlášky posielať do 20.11.2017, výberové konanie bude prebiehať 23.11.2017)
 

 
Pozícia:

školský psychológ   Mám záujem

Dátum nástupu:1.12.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
d) ovládanie štátneho jazyka,
e) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,


Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa, zápočet rokov, prefotený a overený doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenú vstupnú lekársku prehliadku

Doba zamestnania: 1.12.2017 – 30.11.2020 (prihlášky posielať do 20.11.2017, výberové konanie bude prebiehať 23.11.2017)
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča
    Pod kostolom 332/25, 976 37 Hrochoť
  • +421 48 4190112 , 0905657040

Fotogaléria