• Vystúpenie v DSS Bukovec

        

    V mesiaci október sa nám prostredníctvom vystúpenia našich žiakov podarilo vniesť radosť a dobrú náladu medzi starších spoluobčanov z Domova sociálnych služieb Bukovec. Básne, tance, gymnastické vystúpenie a hra na husliach žiakov 1. stupňa a folklórne spevy v podaní žiačok 2. stupňa vylúdili úsmev a možno aj slzičku dojatia na tvárach klientov DSS, ale aj milého personálu, ktorý sa o nich stará. Naša návšteva DSS tak poskytla ďalšiu príležitosť ako zblížiť najmladšiu a najstaršiu generáciu a vzdať tak úctu starším obyvateľom obce.

   • Zeleninovo-ovocný deň v podaní 2.A

        

    V rámci týždňa Hovorme o jedle, prebiehajúceho v mesiaci október, sa naši druháci zaoberali témou Zelenina, ovocie a orechy z našich sadov. O danej téme nielen horlivo diskutovali, ale si ju mohli aj prakticky odskúšať, najskôr prípravou a potom ochutnávkou pripravených jedál. V ponuke zdravých maškŕt, ktoré vytvárali z prinesených surovín, dominovali ovocné, či zeleninové šaláty, obložené misy a dokonca aj ovocné špízy. Po takomto varení-nevarení sa druháci ochotne zmocnili hostiteľskej funkcie a na ochutnávku vlastných kulinárskych špecialít pozvali aj prváčikov. Po tejto zaujímavej aktivite už aj naši druháci vedia, že v našom jedálničku si máme dopriať 5 porcií ovocia a zeleniny denne...

   • Vesmír

       

    Na Prírodovede sa štvrtáci celý október venovali téme "Vesmír". Získavali nové poznatky o hviezdach, planétach, Slnku, aj o letoch do vesmíru. Žiakov táto téma veľmi zaujala, čoho dôkazom sú projekty, ktoré vytvorili. V nich využili poznatky, ktoré získali na hodinách, no priniesli aj nové zaujímavé informácie, o ktorých sa v učebniciach nepísalo. 

   • Výročné sobáše

       

    Nezabudli sme ani na občanov, ktorí oslavovali významné výročia sobášov. Potešili sme ich tradičnou hrochotskou muzikou a spevom krásnych svadobných piesní, ktoré sprítomnili  krásne spomienky na ich svadobný deň.

   • Životné jubileá

         

    Kytičku básní, piesní a tanca sme uvili našim starším spoluobčanom, ktorí tento rok oslavovali životné jubileá. Dali sme si záležať, aby sme našim programom potešili ich srdiečka. Úsmev v ich tvárach, či slzička dojatia boli pre nás dôkazom, že sa nám to podarilo. "Žite v zdraví ešte mnoho, mnoho liet, obklopení láskou Vašich detí a vnúčeniec..."

   • Vzdelávací projekt: Svet okolo nás: "Irán"

     

    Žiaci 5., 9. ročníka sa 17. októbra 2019 zúčastnili už piateho dielu vzdelávacieho projektu Svet okolo nás v Banskej Bystrici v kinosále Múzea SNP.

    Projekt si za svoj cieľ vybral územie niekdajšej Perzskej ríše – jedného z najmocnejších stredovekých štátnych útvarov - drsnú, hornatú, suchú, no napriek tomu pohostinnú krajinu – Irán. Spolu s prítomnými cestovateľmi, ktorí sprevádzali prítomných touto krajinou, sme navštívili Irán od Kaspického mora na severe až po Perzský záliv na juhu. Prešli sme na najvyššiu horu Iránu Damávand, presúvali sme sa púštnymi miestami, soľnými jazerami. Žiaci dostali odpovede na otázky, ako sa prítomní cestovatelia dostali do krajiny, ako sa tam dorozumeli, čím platili, ako tankovali, akí boli domáci obyvatelia voči turistom. Cestovateľov očarila prívetivosť obyvateľov, pravidelne ich pozývali k jedlu, na ich chutný čaj a na kus reči. V rámci tohto vzdelávacieho podujatia žiaci navštívili aj areál Múzea SNP.

   • Uvítanie detí do života

      

    Aj tento rok sme peknou piesňou sprevádzali malých občanov našej obce pri príležitosti ich uvítania do života. Ich veselý džavot a smiech zaplnil celú miestnosť, no najmä naše srdiečka. Prajeme Vám veľa zdravia, radosti a úspechov v  živote. Už teraz sa tešíme na deň, keď Vás privítame v našej škole.

   • Šarkaniáda

      

         

    V jedno jesenné popoludnie sa žiaci II.stupňa našej základnej školy stretli, aby si medzi sebou zasúťažili v tvorení šarkanov. Súperilo medzi sebou 20 žiakov, ktorí pracovali v skupinách alebo individuálne. Tohtoročnými témami boli: „Šarkan z Hrochote“ a „Šarkan – Ročné obdobie“. Pri tvorení boli žiaci naozaj kreatívni, pretože využívali nielen rôznorodé materiály, ale aj rôzne techniky spracovania. Azda najoriginálnejšou technikou bolo vypaľovanie do dreva, pri ktorej žiak Ján Selecký (VI.A) ručne vypálil medveďa – symbol obce Hrochoť -  do vopred vybrúseného dreveného podkladu. Všetky šarkany boli pestré, originálne a nápadité, preto bolo veľmi ťažké vybrať víťazov jednotlivých kategórií. Šarkanom z Hrochote sa stal šarkan Bianky Kľačkovej (VII.A), ktorá na ňom vystihla viacero typických znakov obce a za najkrajšieho šarkana znázorňujúceho vybrané ročné obdobie bol zvolený šarkan Kristíny Muchovej a Šarloty Trhanovej (IX.A). Všetkým zúčastneným ďakujeme za nádherných šarkanov a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Šarkaniády!

     

   • Jeseň, pani bohatá. 15. ročník

    ... opäť sme sa po roku stretli s našimi milovanými starými rodičmi. Úctu k starším si treba pripomínať neustále, nielen v októbri. A tak sme si zaspievali, zatancovali, zabavili sa a nakoniec pustili uzdu fantázie a stvorili prekrásne a nápadité (ne)rozprávkové ježibaby. Veď, posúďte sami...

         

   • Ako sme sa hrali na Šípkovú Ruženku...

      foto vo fotoalbume.

    Slnečné dni posledného septembrového týždňa žiaci prvého stupňa využili na prechádzku do prírody spojenú so zberom šípok. Táto každoročná aktivita bola ešte viac podnietená výzvou Lesov SR, do ktorej sme sa zapojili aj my a ktorým zber nakoniec odovzdáme. Naši mladší žiaci boli veľmi húževnatí, rúčky už mali riadne dopichané, ale to ich neodradilo zberať ešte aj doma. A tak sa nám po prvom týždni podarilo nazberať cez 21 kg. A s radosťou musíme konštatovať, že ani jedna Šípková Ruženka nezaspala :D...Šípok je veľa, výzva trvá a zber sa ešte zďaleka neskončil.Tak nás, prosíme, podporte aj VY!

   • Na hrochotskej farmičke

        

    V súvislosti s projektom Hovorme o jedle, sa prváci zaoberali témou cukrov, tukov, bielkovín. Kedže sme neobišli ani tému o mäse a domácich zvieratách, vybrali sme sa na návštevu miestnej farmičky k dobrým ľuďom, ktorí nás pustili ku zvieratkám. Niektoré sme nakŕmili, niektoré sme pohladili, niektoré len pozorovali a dozvedeli sme sa, okrem iného, rozdiel medzi domácimi vtákmi a ich vajíčkami...

   • EKO DEŇ - deň bez zbytočných odpadov

    Žiaci 7.,8.,9. ročníka sa 4. októbra zúčastnili v Banskej Bystrici v Europe Cinemax aktivít s enviromentálnou tematikou. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie žiakov o témach dnešných dní:

           -  plasty v oceánoch

    • recyklácia
    • zerowaste / život bez odpadov/
    • triedenie odpadu
    • obmedzovanie jeho tvorby

    Žiaci dostali odpovede na otázky ako každý z nás môže prispieť k tomu, aby našu Zem nezaplavila kopa odpadkov. V rámci EKO DŇA sa konali aj ďalšie aktivity – Zero-waste trhy s predajcami pracujúcimi s produktami z recyklovaných materiálov, bezobalovými  produktami a recyklovateľnými prírodnými produktami

   • Testovanie telesnej zdatnosti prvákov

       

    V týchto jesenných dňoch školského roku 2019/2020 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Od školského roka 2018/2019 je testovanie podľa zákona o športe povinné pre všetky deti 1. ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú o dva roky rovnaké testy aj v 3. ročníku. Zámerom ministerstva školstva je prostredníctvom národného testovania zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v Slovenskej republike, priviesť deti k športu, aby sa pohybová aktivita dostala do ich denného režimu a zároveň zvýšiť pravdepodobnosť identifikovania športovo nadaných detí. Súčasťou testovania je osvedčenie, ktoré obsahuje odporúčanie vhodných športov, resp. športových disciplín pre žiaka na základe dosiahnutých výsledkov. Víziou do budúcnosti je sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, kde môže svoje dieťa rodič prihlásiť. 

   • Začiatok školského roka 2019-2020

     

    A takto sa to opäť začalo...2. septembra 2019 sa brány školy otvorili pre všetkých našich žiakov. Zvlášť významný deň to bol pre našich 11 prváčikov, ktorých do triedy okrem pani učiteľky Mgr. Ivany Majlingovej odviedli aj naši najstarší - deviataci. Na začiatku cesty za poznaním im prajeme veľa šťastia, úspechov a vytrvalosti...