• Aktuálne usmernenie

     • V súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15. 6. 2020  vydávam nasledovné usmernenie k organizácii školy:

      1. ŠKD sa vracia do režimu pred prerušením vyučovania – prevádzka bude v dvoch oddeleniach do 16:00 h.
      2. Režim v ŠJ:

      11:30-12:15 h./žiaci 1.stupňa/

      12:15-12:45 h./žiaci 2.stupňa/

      12:45-13:30 h./ŠKD/

      1. Ruší sa povinné meranie teploty, avšak usmernenie ohľadom rúšok sa nemení. Žiaci, ktorí nastupujú do školy po uzatvorení škôl prvýkrát, odovzdajú pred budovou vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez tohto vyhlásenia sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania! Vyhlásenie sa opakovane predkladá aj po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni. Žiak vstupuje do budovy po dezinfekcii rúk v rúšku, rodič do budovy nevstupuje. Rúško sa používa v spoločných priestoroch (na chodbách, wc, pri presunoch). V triedach sa rúško používať nemusí. Žiak sa prezuje v šatni, odloží si topánky a presunie sa do triedy. Nezdržiava sa zbytočne na chodbách! V prvý deň nástupu do školy bude žiakom meraná teplota.
      2. Otvárajú sa  brány školy pre žiakov 6.-9.ročníka /od 22.6.2020/. Žiaci, ktorí nastúpia do školy sa prihlasujú a odhlasujú na stravu tak ako pred prerušením vyučovania, cez stránku EDUPAGE. Platí aj naďalej, že nástup žiakov do školy je na báze dobrovoľnosti.
      3. Stále platí usmernenie na hodnotenie žiakov v čase prerušenia vyučovania. 

       

      Organizácia vyučovania:

      1.stupeň – prebieha podľa rozvrhu, ktorý platí od 1.6.2020 – vyučuje sa 4 hodiny

      2. stupeň od 22.6.2020  - vyučuje sa 5 hodín

       

      V Hrochoti, 15.6.2020                                                 Mgr. Marian Medveď, riaditeľ školy

     • Obnovenie vyučovania v 6.-9. ročníku

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ o obnovení vyučovania Vám oznamujem, že v ZŠ s MŠ A. Sládkoviča v Hrochoti bude od 22. júna 2020 obnovené školské vyučovanie pre žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ. Návšteva školy v danom termíne je dobrovoľná a rozhoduje o nej zákonný zástupca žiaka. Žiadame Vás, aby ste triednemu učiteľovi svojho dieťaťa do 17. 6. 2020 oznámili , či Vaše dieťa od pondelka 22. 6. 2020 nastúpi do školy. Môžete tak urobiť prostredníctvom prieskumného lístka v prílohe, ktorý je potrebné vypísať a poslať mailom triednemu učiteľovi. Žiak, ktorý nastúpi do školy, musí priniesť vyplnený formulár o zdravotnom stave žiaka, ktorý si môžete stiahnuť z prílohy. Ďakujeme.


      Vyhlasenie_o_zdravotnom_stave_ziaka.docx

      Prieskum_6-9rocnik.docx

     • Ovocie a zelenina do školy! cerstvehlavicky.sk

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

       

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

       

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

       

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

       

      S poďakovaním,

       

                                                                                                                         Mgr. Marian Medveď, riaditeľ ZŠ