• Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom k tomu, že od 25. januára je v platnosti nová vyhláška ÚVZ, niektoré zmeny, vplývajúce z tejto vyhlášky, boli zahrnuté aj do školského semaforu. Karanténa pozitívneho žiaka trvá 5 dní od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý rozhoduje o jej ukončení. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu, ostáva doma v karanténe 5 dní, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény.

      Výnimku z karantény má žiak, ktorý

      - je kompletne očkovaný a má aj tretiu posilňovaciu dávku,

      - je kompletne očkovaný dvomi dávkami,

      - prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ak 180 dňami.

      Naďalej platí, že rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní v prípade zhoršeného zdravotnéh stavu. Taktiež platí, že po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predkladá "vyhlásenie o bezpríznakovosti" cez aplikáciu Edupage alebo písomne. Prosíme vás, aby ste aj naďalej nahlasovali cez aplikáciu v Edupage, alebo triednej pani učiteľke výsledok Ag samotestu.

      Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

      Vedenie školy.

     • Materská škola a Školská jedáleň od pondelka otvorená!

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka 31.1.2022 sa obnovuje prevádzka Materskej školy a Školskej jedálne. Aj žiaci základnej školy, ktorí sa vyučujú prezenčne chodia od pondelka na obedy.

      V pondelok 31.1.2022 sa na prezenčné vyučovanie vracajú žiaci 3.,4.,5.,6. a 9-teho ročníka. V utorok 1.2.2020 sa vrátia do školy aj druháci a ôsmaci.

      Pred nástupom do školy je vhodné si urobiť domáce samotesty. Netreba zabudnúť na tlačivo o bezpríznakovosti, môžete poslať aj cez portál Eupage.

       

      Vedenie školy.

     • Aj piataci v karanténe!

     • Oznamujeme Vám, že od zajtra 26.1.2022 (streda) ostávajú aj žiaci piateho ročníka v karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Dôvodom je výskyt ochorenia Covid 19. Bližšie informácie Vám poskytne triedna pani učiteľka. Karanténa sa skrátila na 5 dní. Žiaci piateho ročníka, ktorí po piatich dňoch budú bez príznakov (zdraví) nastupia v pondelok 31.1.2022 do školy. Pred nástupom prosíme o vykonanie samotestu žiakom.

      Vedenie školy.

     • Deviataci v karanténe a MŠ so školskou jedálňou zatvorené

     • Oznamujeme Vám, že od zajtra 26.1.2022 (streda) ostávajú žiaci deviateho ročníka v karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Dôvodom je výskyt ochorenia Covid 19. Je potrebné sa odhlásiť z obedu. Bližšie informácie Vám poskytne triedna pani učiteľka. Karanténa sa skrátila na 5 dní. Žiaci deviateho ročníka, ktorí po piatich dňoch budú bez príznakov (zdraví) nastupia v pondelok 31.1.2022 do školy. Pred nástupom prosíme o vykonanie samotestu žiakom.

      Od zajtra 26.1.2022 sa prerušuje aj prevádzka Materskej školy spolu so školskou jedálňou, pre rozšírenie choroby Covid 19. Obnovenie plánujeme od 31.1.2022, ak sa situácia zlepší. Budeme Vás včas informovať. Prosíme rodičov, ktorých žiaci sa vzdelávajú prezenčne, aby pribalili žiakom väčšie desiaty, pretože ŠJ bude tri dni mimo prevádky.

      Vedenie školy.

     • Oznam pre triedy v karanténe

     • Triedy, ktoré sú v karanténe sa riadia nasledovnými pokynmi:

      1.A - nástup do karantény 15.1.2022, koniec karantény 24.1.2022  a nástup do školy je 25.1.2022

      6.A - nástup do karantény 19.1.2022, koniec karantény 28.1.2022  a nástup do školy je 31.1.2022

      3.A - nástup do karantény 20.1.2022, koniec karantény 29.1.2022  a nástup do školy je 31.1.2022

      4.A - nástup do karantény 20.1.2022, koniec karantény 29.1.2022  a nástup do školy je 31.1.2022

      2.A - nástup do karantény 22.1.2022, koniec karantény 31.1.2022  a nástup do školy je 1.2.2022

      8.A. - nástup do karantény 22.1.2022, koniec karantény 31.1.2022  a nástup do školy je 1.2.2022

      Pred nástupom do školy odporúčame žiakov pretestovať domácimi samotestami. V deň nástupu je potrebné priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo ho poslať v aplikácii Edupage.

      Triedne pani učiteľky vám emailovou poštou rozpošlú Oznámenia o uzatvorení triedy, ak by ste ho potrebovali v komunikácii s úradmi.

      Pozitívne testovaní žiaci sa riadia pokynmi RÚVZ! Všetci žiaci v karanténe sú povinní dodržiavať domácu karanténu a nebehať po dedine!!!

       

      Vedenie školy.

       

       

     • Druháci a ôsmaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie!

     • Oznamujeme Vám, že od zajtra 24.1.2022 (pondelok) ostávajú žiaci druhého a ôsmeho ročníka v karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Dôvodom je výskyt ochorenia Covid 19. Je potrebné sa odhlásiť z obedu. Bližšie informácie Vám poskytne triedna pani učiteľka.

      Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne a v pondelok prídu do školy, aby dnes otestovali svoje deti. Triednym pani učiteľkám je potrebné oznámiť výsledok testu prostredníctvom portálu Edupage, alebo inými komunikačnými kanálmi (telefón, email, Facebook ...)

      Vedenie školy.

     • Ďalšie triedy v karanténe.

     • Vo štvrtok 20.1.2022 idú do karantény aj žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Prechádzajú na dištančné vyučovanie. Dôvodom je opäť výskyt ochorenia Covid 19.

      Vedenie školy.

     • Šiestaci v karanténe. Prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

     • Oznamujeme Vám, že od zajtra 19.1.2022 ostávajú žiaci šiesteho ročníka v karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Dôvodom je výskyt ochorenia Covid 19. Je potrebné sa odhlásiť z obedu. Bližšie informácie Vám poskytne triedna pani učiteľka.

      Vedenie školy.

     • Doležitý oznam!

     • Oznamujeme Vám, že žiaci prvého ročníka prechádzajú od pondelka 17.1.2022 na dištančnú výučbu. Dôvodom je výskyt ochorenia Covid19. Pani triedna učiteľka Vás bude informovať o ďalších postupoch vzdelávania. V prípade otázok sa treba obrátiť na triednu učiteľku.

      Prosíme rodičov všetkých žiakov školy, aby dnes pretestovali žiakov samotestami, ktoré im škola zabezpečila a mohli sme tak minimalizovať šírenie nákazy Covid19. Vysledky testu treba nahlasiť škole prostredníctvom portálu Edupage alebo triednych učiteľov, tak ako každý pondelok. Za pochopenie ďakujeme.

       

      S pozdravom vedenie školy.

     • Nástup do školy 10.1.2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dovoľte, aby som Vám do Nového roku poprial hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov v škole, v práci a v osobnom živote.

      S novým rokom máme pre Vás aj výbornú správu a tou je nástup všetkých žiakov do školy. To znamená, že 10.1.2022 nastupujú žiaci prvého aj druhého stupňa do školy. Pri nástupe je potrebné priniesť potvrdenie o bezpríznakovosti alebo ho stačí poslať elektronicky cez edupage. Ministerstvo tiež odporúča pretestovať žiakov domácimi samotestami a v prvých týždňoch sa testovať 2x do týždňa. Testy boli školou vydané rodičom, ktorí o ne prejavili záujem. Testy pre žiakov 2. stupňa sú zákonným zástupcom k dispozícii v kancelárii ZŠ. Stále je povinnosťou žiakov nosiť v škole rúška, preto žiadame rodičov, aby ich žiakom zabezpečili (jedno musí mať žiak na sebe, druhé náhradné v skrinke).

      Tešíme sa na prezenčnú výučbu.

      S pozdravom

      vedenie školy.

       

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti  žiaka