• Výchovný koncert

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výchovný koncert.

      28. júna sa v budove 1. stupňa rozliehali tóny z Výchovného koncertu určeného žiakom 1. - 4. ročníka. Pretože deti hrali deťom, na koncerte vystúpili žiaci ZUŠ R.Tatara s pobočkou v Hrochoti, teda  naši žiaci :), aby predviedli svoje hudobné danosti a  hru na rôznych hudobných nástrojoch. A tak mali ostatní žiaci možnosť vypočuť si ukážky z diel hudobných klasikov, bližšie sa zoznámiť s hudobnými nástrojmi, prípadne sa nechať inšpirovať pri výbere záujmovej činnosti pre budúci školský rok.

     • Lúčenie s deviatakmi

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lúčenie s deviatakmi.

        Na záver školského roka sme sa už tradične rozlúčili s našimi najstaršími žiakmi.Posledné školské zvonenie odznelo už z rúk samotných deviatakov, ktorí slávnostne vykročili z budovy II. stupňa, niektorí s úsmevom, iní so slzami v očiach, ale všetci s veľkým odhodlaním vykročiť na cestu svojej budúcnosti. Spoločne s deviatakmi sme sa rozlúčili aj s našimi dlhoročnými pedagógmi pani učiteľkami Vierkou Sartorisovou a Barborkou Priečkovou. Všetkým držíme palce a do budúceho obdobia prajeme všetko dobré.