• Význam pohybovej aktivity pre zdravie

     • Minulý týždeň sme sa opäť trochu online vzdelávali. V rámci prednášky s názvom Význam pohybovej aktivity pre zdravie, ktorú nám sprostredkovali pani doktorky z RÚVZ Banská Bystrica, sa žiaci I. a II. stupňa  dozvedeli, aký je pohyb dôležitý pre naše zdravie, čo všetko v našom tele ovplyvňuje, koľko ho vlastne potrebujeme a ako ho treba správne vykonávať. Veľmi zaujímavá bola pre nás praktická časť prednášky, pri ktorej sme sa pod vedením doktorky Zorky aj riadne rozhýbali. Ukážky krátkych cvikov, zameraných na správne dýchanie, zdravú chrbticu alebo rýchle rozcvičenie, budeme určite na vyučovaní využívať aj naďalej.

     • Dotazník pre rodičov

     • Vážení rodičia,

       

      VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia.

      Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu (3. fáza).

      Ďakujeme.

      Link na dotazník:

      https://forms.gle/VQyhGwBrMb3Kutzo6

     • Hygiena rúk

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hygiena rúk.

      Dňa 14.5.2021 sa naši žiaci zúčastnili online prednášky s názvom Hygiena rúk. Zopakovali si a spolu s lektorkou si nasucho "umyli" správne ruky. Sľúbili, že to naučia aj členov v domácnosti. Pozreli si video o prenose baktérií v nemocnici, pri manipulácii s počítačom ale aj v školskom a domácom prostredí. Uvedomujeme si, že v dnešných pandemických časoch je nesmierne dôležité dodržiavať hygienu rúk ale aj odstup a nosenie rúšok...

     • Čerstvé hlavičky - hlasujte každý deň!

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke www.cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

      Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

       

      S poďakovaním,

       

      riaditeľ ZŠ