Navigácia

Školský rok 2017/2018 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2015/2016 Školský rok 2014/2015 Školský rok 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Školský rok 2011/2012 Školský rok 2010/2011 Školský rok 2009/2010 Školský rok 2018/2019

Podujatia školy

Školský rok 2017/2018

Školská akadémia "Deti deťom"

Na záver tohto školského roka sme si dňa 18.6.2018 pripravili školskú akadémiu pod názvom "Deti deťom", ktorá sa uskutočnila v telocvični ZŠ. Deti si spolu s vyučujúcimi pripravili rôzne vystúpenia. (foto vo fotoalbume)

  

 

Školský výlet - Banská Štiavnica

Dňa 14. júna 2018 absolvovali žiaci piateho a šiesteho ročníka koncoročný školský výlet do Banskej Štiavnice. Ako prvé sme navštívili múzeum vo Svätom Antone, kde sme mali možnosť vidieť dobové bývanie šľachty, ale očarila nás aj poľovnícka expozícia. Následne sme sa presunuli do Banského múzea v prírode. Najskôr sme si pozreli krátky film o práci baníkov, potom každý z nás dostal prilbu, plášť a baterku a prešli sme do podzemia, do štôlne Bartolomej. Nakoniec sme si prezreli námestie Svätej Trojice, ktoré dýchalo históriou. Vrátili sme sa plní pekných spomienok a zážitkov. (foto vo fotoalbume)

  

 

Školský výlet - Telgárt

Žiaci siedmej a ôsmej triedy sa v dňoch 7.-8. júna 2018 zúčastnili školského výletu na Telgárte, kde sme boli ubytovaní v hoteli Telgárt. Hneď po príchode sme navštívili miestnu meteorologickú stanicu, kde sme sa dozvedeli všetko o meraní a zaznamenávaní meteorologických prvkov. Z prehliadky stanice sme si vyšli na túru do nádherného okolitého prostredia smerom na Kráľovu hoľu. Po výdatnej túre sme sa išli pozrieť k viaduktu a k prameňu rieky Hrona. Po večeri si niektorí žiaci zahrali futbal, niektorí zaplávali v bazéne v hoteli a iní zas oddychovali na izbách. Deň sme zakončili opekačkou pod šírym nebom. Na druhý deň sme sa po odubytovaní presunuli vlakom späť domov. (foto vo fotoalbume)

  

 

Fyzikálno-chemická show

Dňa 3.5.2018 nám prišli predviesť rôzne fyzikálne a chemické pokusy pre žiakov 2. stupňa ZŠ zo spoločnosti Škola hrou s.r.o. Cez pokusy boli žiakom vysvetlené rôzne zákonitosti z oblasti fyziky a chémie.

 

Pohybom ku zdraviu

Streda 25. apríla bola venovaná lesom a pohybu. Žiaci 5. a 6. ročníka boli zasvätení do tajov lesa a správnej výsadby stromčekov. V hrochotskom lese (v Dubinách) si každý žiak zasadil vlastný stromček. Po tejto zaujímavej a užitočnej práci a skúsenosti sa presunuli na školský dvor, kde sa pridali k športovým aktivitám ostatných ročníkov (hry s loptou, suťaž vo futbale medzi triedami,..). Vybraní žiaci siedmeho až ôsmeho ročníka sa zúčastnili školskeho kola branného viacboja. (foto vo fotoalbume)

    

 

Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia bol 7. apríla a tento deň sme si pripomenuli na našej škole 24. apríla rôznymi aktivitami. Žiaci si merali sily v pohybových, vedomostných, hrávých a zábavných úlohách. Na 1. mieste sa umiestnili žiaci 8. a 9. ročníka, 2. miesto obsadili šiestaci a o 3. miesto sa podelili piataci a siedmaci. (foto vo fotoalbume)

  

 

Deň Zeme

Dňa 23.4.2018 sme si pripomenuli tento významný deň venovaný našej planéte Zem rôznymi aktivitami: beseda k separovaniu odpadov, tajnička, tvorba plagátov a iných rôznych aktivít, čistenie školského areálu a lesa v Dubinách....(foto vo fotoalbume)

  

 

Exkurzia - Osvienčim

Dňa 19.4.2018 navštívili naši starší žiaci (7.,8.,9. ročník) koncentračný tábor Auschwitz v Osvienčime a Birkenau v Brezinke - 3 km od Osvienčimu. Na spiatočnej ceste domov sme sa zastavili aj v Oravskom podzámku. (foto vo fotoalbume)

 

 

Pasovanie prvákov

Dňa 15. 02. 2018 sa na ZŠ Hrochoť uskutočnila veľká udalosť – PASOVANIE PRVÁKOV – prijímanie prváčikov do cechu žiackeho. Na začiatku si žiaci 9. ročníka pripravili program pre prváčikov /rôzne aktivity a súťaže/. Pred samotným pasovaním museli zložiť sľub. Našich prváčikov čaká dlhá cesta v cechu žiackom, na ktorej im želáme, aby v nej obstáli čo najúspešnejšie. Dúfame, že sa im na našej škole bude páčiť a hlavne dariť. (foto vo fotoalbume)

 

Karneval na 1. stupni

Do fotoalbumu boli pridané fotky z tejto akcie na prvom stupni ZŠ.

 

11. Spoločenský ples

Dňa 13.januára 2018 naša škola, v spolupráci s Rodičovskou radou pri ZŠ Hrochoť a OÚ Hrochoť, organizovala 11.SPOLOČENSKÝ PLES. Výzdoba a atmosféra plesu bola hviezdna. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii tohto plesu, sponzorom a samozrejme účastníkom tejto akcie. Ďakujeme vám za vašu podporu. Tešíme sa na vás opäť o rok.

 

Hrochotským jubilantom

V mesiaci novembri žiaci našej školy pozdravili krátkym kultúrnym programom občanov Hrochote, ktorí sa v tomto roku dožili svojho životného jubilea. Vrúcny potlesk a slzičky v očiach oslávencov nasvedčovali tomu, že ich tento dar zahrial pri srdci.

    

 

Šarkaniáda

Dňa 23.10.2017 sa na II. stupni ZŠ uskutočnila tvorivá súťaž s  názvom Šarkaniáda, v ktorej sme tématicky nadviazali na tému minulého týždňa - Hovorme o jedle. Súťažilo sa v dvoch kategóriach: Zdravý šarkan a Nezdravý šarkan. Keďže žiaci vytvorili viac nezdravých šarkanov, tak v kategórii Zdravý šarkan sme mali len dve miesta.

Umiestnenie:

Kategória - Zdravý šarkan

1. miesto: Kristína Muchová, Katarína Čatlošová, Sandra Majerová, Ema Majerová

2. miesto: Ľubica Pavlíková

Kategória - Nezdravý šarkan

1. miesto: Šarlota Trhanová, Dominik Beduš, Alex Považanec

2. miesto: Nina Selecká, Sofia Hudáková, Aneta Sámeľová

3. miesto: Tereza Berkyová, Timea Šimková, Vanessa Považancová

Ostatní neumiestnení žiaci získali cenu útechy. Víťazom gratulujeme a už sa tešíme na budúci ročník.

  (foto vo fotoalbume)

 

Jeseň, pani bohatá

 

V mesiaci októbri si pripomíname sviatok Úcty k starším, preto dňa 16.10. 2017(Po) bola naša Základná škola v Hrochoti otvorená pre všetkých priaznivcov dobrej nálady a tvorivej atmosféry. Zapojili sme aj rodičov a starých rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu, aby sme i takto vytvárali partnerské vzťahy medzi školou a rodičmi. Naši žiaci 1. stupňa ZŠ spolu so svojimi blízkymi už 13. rok prezentovali svoju tvorivosť a zručnosť v mimovyučovacej aktivite pod názvom JESEŇ – PANI BOHATÁ.

Úlohou zúčastnených bolo vytvoriť figúrku(y) z rôznych druhov ovocia, zeleniny a iného prírodného materiálu. Figúrkou malo byť tento rok hocijaké obydlie pre zvieratká, ľudí, víly, škriatkov, vodníkov a iné vymyslené postavičky. Téma popoludnia niesla názov DOMČEKOVO. Stretnutie pedagógov 1. stupňa ZŠ a ŠKD, rodičov, starých rodičov a samozrejme našich ratolestí bolo od prvej chvíle milé a úspešné. Veď sa nás zišlo okolo 90. Deti prejavili svoj talent v polhodinkovom kultúrnom programe, spievali, tancovali, recitovali, hrali na hudobných nástrojoch a tiež zahrali divadielko O Červenej čiapočke. Starým rodičom odovzdali skromný darček v podobe lineckého pečiva v tvare smajlíka. Len nazrite do nášho fotoalbumu... Veríme, že tradícia bude aj v nasledujúcom jesennom období takto úspešne pokračovať!

    (viac foto vo fotoalbume).

 

"Hovorme o jedle"

Žiaci našej školy sa zapojili do V. ročníka súťaže Hovorme o jedle, ktorá je zameraná na problematiku potravín a zdravého životného štýlu. V týždni od 16. do 20. októbra sa venovali témam chlieb, pečivo a cestoviny, ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby a vajcia, tuky, cukry a soľ, jedz a hýb sa. Z fotiek zrealizovaných aktivít bola vytvorená potravinová pyramída. Súčasťou bola výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“ a literárna súťaž „Prečo potraviny nepatria do koša“.

   (viac foto vo fotoalbume)

 

Florbalový turnaj o putovný pohár RŠ - VIII. ročník

Streda 18.10.2017 bola dňom spoločného stretnutia učiteľov, rodičov a priateľov našej školy. Zišli sme sa za účelom stráviť príjemné športové popoludnie na VIII.ROČNÍKU FLORBALOVÉHO TURNAJA o putovný pohár RŠ. Družsvá "Lesníci", "MŠ 1", "Medvede" a "MŠ 2" medzi sebou súperili, v duchu fair-play, až do zdarného konca. Na 1.mieste sa umiestnili "Medvede", na  2.mieste "MŠ 1" a na 3.mieste "Lesníci". Všetkým blahoželáme a ďakujeme za podporu, spoluprácu a športové zážitky.

 

"Vietnam - brána do Indočíny"

Aj tento školský rok sa naši žiaci šiesteho až ôsmeho ročníka zúčastnili 17.10.2017 projektu Svet okolo nás, programu: "Vietnam - brána do Indočíny". Zaujímavou interaktívnou formou nás dvaja moderátori previedli touto krajinou Ázie, ktorú osobne precestovali. Na konci podujatia bola aj beseda, kde boli zodpovedané aj otázky našich žiakov.  

   (viac foto vo fotoalbume)

 

Čajovňa 4. A

Na posilnenie čitateľskej aktivity žiakov 4.A sa prvýkrát v tomto školskom roku uskutočnila ČITATEĽSKÁ ČAJOVŇA, kde si deti spestrili hodinu Čítania mimočítankovým čítaním pri vôni čajových sviečok a ovocného čaju. Atmosféra čajovne sprostredkovala deťom zážitok z čítania ako príjemnej odpočinkovej aktivity spojenej so zábavou a poznávaním. Takéto čítanie si žiaci 4.A budú mocť vychutnať aj nabudúce, pravidelne každý prvý týždeň v mesiaci, na čo sa už teraz všetci tešia. 

Do galérie čajovňa 4.A boli pridané fotografie.

 

Exkurzia - Archeoskanzen Havránok

Dňa 27.9.2017 sa uskutočnila dejepisná exkurzia pre 7. ročník, ktorej cieľom bola návšteva Archeoskanzenu Havránok - areálu s náznakovými rekonštrukciami obytných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej, jedna z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku a návšteva a návšteva Múzea liptovskej dediny Pribylina.

  (foto vo fotoalbume)

 

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sme si pripomenuli dňa 27. 9. 2017. Žiaci najprv tvorili postery na tému šport a potom na školskom dvore po rozcvičke súťažili po triedach v štyroch disciplínach: vytrvalostný beh, štafetový beh, beh cez prekážky a nakoniec skákanie cez švihadlo. Jednotlivé disciplíny boli hodnotené. Celkovo na prvom mieste skončila ôsma trieda. Za žiakov bol najúspešnejším športovcom - dievča: Viktória Selecká (9. ročník). Gratulujeme...

   (viac foto vo fotoalbume)

 

Deň EURA

24. 9. 2017 bol Deň EURA a pri tejto príležitosti sme si so žiakmi v pondelok 25. 9. 2017 pripomenuli tento deň formou besedy, rozhovorov o vzniku meny Eura, symboloch na minciach, bankovkách a o eurozóne. Nakoniec žiaci tvorili vlastný návrh bankoviek.

  (foto vo fotoalbume).

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča
    Pod kostolom 332/25, 976 37 Hrochoť
  • +421 48 4190112 , 0905657040

Fotogaléria