• Ankety o testoch

     • Milí rodičia,

      na našej webovej stránke sme vám sprístupnili dve ankety, kde sa môžete vyjadriť k dvom otázkam ohľadom dobrovoľného testovania žiakov našej školy. V prvej ankete sa môžete rozhodnúť či chcete dať otestovať svoje dieťa kloktacím testom na začiatku školského roka. V druhej ankete vyjadrujete svoj záujem o sadu Ag testov na domáce testovanie žiakov v jesennom období. Všetko je dobrovoľné a my to potrebujeme čo najskôr zistiť, aby sme mohli objednať testy.

      Rodičia, ktorí z rôznych príčin nepoužívajú edupage, alebo rodičia budúcich prvákov, môžu svoj záujem o testy a testovanie napísať na emailovú adresu školy riaditel@zshrochot.sk Treba tak urobiť do konca tohto týždňa, do 22.8.2021.

      Je to dobrovoľné a je len na vašom rozhodnutí, či si dáte dieťa na začiatku školského roka otestovať a či máte záujem o samotesty s krátkou tyčinkou.

       

      Ďakujeme o vyjadrenie názoru v anketách. Vedenie školy.

     • Výchovný koncert

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výchovný koncert.

      28. júna sa v budove 1. stupňa rozliehali tóny z Výchovného koncertu určeného žiakom 1. - 4. ročníka. Pretože deti hrali deťom, na koncerte vystúpili žiaci ZUŠ R.Tatara s pobočkou v Hrochoti, teda  naši žiaci :), aby predviedli svoje hudobné danosti a  hru na rôznych hudobných nástrojoch. A tak mali ostatní žiaci možnosť vypočuť si ukážky z diel hudobných klasikov, bližšie sa zoznámiť s hudobnými nástrojmi, prípadne sa nechať inšpirovať pri výbere záujmovej činnosti pre budúci školský rok.

     • Lúčenie s deviatakmi

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lúčenie s deviatakmi.

        Na záver školského roka sme sa už tradične rozlúčili s našimi najstaršími žiakmi.Posledné školské zvonenie odznelo už z rúk samotných deviatakov, ktorí slávnostne vykročili z budovy II. stupňa, niektorí s úsmevom, iní so slzami v očiach, ale všetci s veľkým odhodlaním vykročiť na cestu svojej budúcnosti. Spoločne s deviatakmi sme sa rozlúčili aj s našimi dlhoročnými pedagógmi pani učiteľkami Vierkou Sartorisovou a Barborkou Priečkovou. Všetkým držíme palce a do budúceho obdobia prajeme všetko dobré.

     • Školský výlet 1. st. v Bojniciach

     • Po ročnej odmlke sme sa na 1. stupni odmenili školským výletom za celoročné prezenčné i dištančné úsilie a vycestovali sme za zážitkami do obľúbených Bojníc. Vrámci celodenného programu sme si prezreli ZOO, po chutnom obede sme zašli za poznávaním histórie do malebného zámku. Vrátili sme sa oddýchnutí a plní zážitkov.

     • Banskobystrické pierko 2021

     • V stredu 9. júna 2021 sa v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka okresnej autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl v písaní poézie a prózy s názvom Banskobystrické pierko.

      Hoci sa naša škola zapojila do súťaže prvýkrát, získala hneď niekoľko významných ocenení. V kategórii próza – druhý stupeň udelila odborná porota čestné uznanie Nikole Škamlovej, žiačke šiesteho ročníka, za dobrodružný a fantazijný príbeh s názvom Phénia a ríša Ragnaroku. V rovnakej kategórii bol na prvom mieste ocenený Sebastián Daniš, žiak ôsmeho ročníka, za vtipný príbeh Posledná poznámka. Spomedzi všetkých sedemdesiatich ôsmich zaslaných prác z dvadsiatich dvoch zapojených škôl z okresov Banská Bystrica a Brezno sa Sebastián stal aj laureátom, celkovým víťazom súťaže. Porota na jeho texte vyzdvihla humor z každodenných školských situácií a zobrazenie spolupráce učiteľov a rodičov. Vďaka našim dvanástim zaslaným prácam sa naša škola umiestnila v kategórii najaktívnejšia škola na prvom mieste. Zo súťaže si tak ZŠ s MŠ A. Sládkoviča odniesla celkovo štyri diplomy.

      Nikolke a Sebastiánovi srdečne gratulujeme! Budúci ročník literárnej súťaže snáď objaví ďalšie spisovateľské talenty, ktoré budú reprezentovať významného romantického básnika, ktorého meno je súčasťou názvu našej školy.

     • Zdravá chémia v prírodnej kozmetike

     • Ak si niektorí žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka mysleli, že chémia je len teoretický a bezúčelne učiaci sa povinný predmet na školách, snáď sa ich názor od piatka 11. júna 2021 zmenil. Práve v tento deň bola pre žiakov vyššie spomenutých troch ročníkov zorganizovaná prednáška o chémii v kozmetike. Pani Ivana Zuzinová, ktorá už desať rokov vyrába prírodnú kozmetiku, nám porozprávala o zložení svojich výrobkov a výrobných postupoch. Keďže jej originálne pomenované produkty (šampúchy, pazúchy a masážne kocky) sa predávajú bezobalovo, resp. v papierových obaloch, prednáška tak bola obohatená o ekologický rozmer. Žiaci si na záver mohli vyskúšať „čuchovú aktivitu“ – spoznať vôňu uzavretú v pohárikoch. Rozpoznávanie vôní pomaranča, mäty, levandule či klinčekov bolo pre žiakov a aj pre učiteľky nevšedné a pútavé.

    • Pomôcky pre školský rok 2021/2022
     • Pomôcky pre školský rok 2021/2022

     • Milí rodičia!

      Blíži sa koniec školského roka a my by sme vám chceli dať do pozornosti tieto informácie.

      Naša škola dlhoročne spolupracuje s firmou Daffer, ktorá nám ponúka školské potreby pre jednotlivé ročníky ZŠ. Každý triedny učiteľ vytvoril základnú sadu pomôcok potrebných v danom ročníku. Vy si však sadu môžete doplniť aj o iné pomôcky podľa vášho uváženia.

      Na hlavnej stránke je pre vás vytvorený, hore na modrej lište, odkaz „Pomôcky pre školský rok 2021/2022“. Po rozkliknutí sa vám ukáže žltý obrázok s názvom SKVELKO. Cez tento obrázok sa pripojíte na stránku firmy Daffer a vyberiete si pomôcky pre vaše dieťa. Je to pohodlný a rýchly spôsob nákupu v tejto nepredvídateľnej dobe. Nákupom online pomôžete aj našej škole.

      Ďakujeme!                                                                                   Vedenie ZŠ

     • Vesmír očami detí 2021 - naše výsledky

     • Hviezdy nám tento školský rok boli opäť naklonené. Našu školu v II. kategórii reprezentovalo 10 prác žiakov z 1.-4.ročníka a ŠKD. V okresnom kole súťaže ocenenie získali práce žiakov: Zuzany Glowiakovej, Petronely Pitákovej a Aleša Škamlu.  Ich vesmírne výtvory následne postúpili do celoslovenského kola tejto súťaže. 

      V najvyššom kole súťaže porota odmenila výkres Aleška Škamlu s názvom "Som FRB". 

      Všetkým srdečne gratulujeme k víťazstvu!

     • Zber liečivých rastlín

     • V mesiaci máj sme vystriehli konečne slnečné počasie, prekonali strach z medveďov a s deťmi z ŠKD a zdravotníckeho krúžku už tradične poznávali a zbierali liečivé bylinky na lúkach nad Hrochoťou. Mali sme šťastie najmä na pľúcnik lekársky a šťavel krvavý, ktorých tam rástlo v tom čase neúrekom. Na čerstvom šťaveli si deti pochutili na mieste, na čaj z nasušeného pľúcnika si radšej počkáme do zimného obdobia.

     • MDD

     • 1. júna sme oslávili Medzinárodný deň detí so všetkým, čo k tomu patrí - hra, zábava, dobré jedlo a konečne, po dlhej odmlke, aj veľa pohybu. Na pomocnom futbalovom ihrisku si naši žiaci 1. a 2. stupňa mali možnosť súťažne, aj nesúťažne zašportovať, alebo len tak sa zahrať s kamarátmi rôzne pohybové, či spoločenské hry. A kedže nám prialo aj slniečko, deti si na čerstvo vykosenej tráve užili aj piknik na deke s príjemným prekvapením - ovocím z Čerstvých hlavičiek, za ktoré hlasujeme aj tento rok, pizzou od p. Brzuľu a samozrejme sladkosťami, ktoré v takýto deň nemôžu chýbať. Na záver môžeme skonštatovať, že domov odchádzali všetci spokojní, šťastní, najedení, možno trošku unavení. Deti, ktoré navštevujú školský klub, čakal zaujímavý program aj v popoludňajších hodinách.  

     • Význam pohybovej aktivity pre zdravie

     • Minulý týždeň sme sa opäť trochu online vzdelávali. V rámci prednášky s názvom Význam pohybovej aktivity pre zdravie, ktorú nám sprostredkovali pani doktorky z RÚVZ Banská Bystrica, sa žiaci I. a II. stupňa  dozvedeli, aký je pohyb dôležitý pre naše zdravie, čo všetko v našom tele ovplyvňuje, koľko ho vlastne potrebujeme a ako ho treba správne vykonávať. Veľmi zaujímavá bola pre nás praktická časť prednášky, pri ktorej sme sa pod vedením doktorky Zorky aj riadne rozhýbali. Ukážky krátkych cvikov, zameraných na správne dýchanie, zdravú chrbticu alebo rýchle rozcvičenie, budeme určite na vyučovaní využívať aj naďalej.

     • Dotazník pre rodičov

     • Vážení rodičia,

       

      VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia.

      Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu (3. fáza).

      Ďakujeme.

      Link na dotazník:

      https://forms.gle/VQyhGwBrMb3Kutzo6

     • Hygiena rúk

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hygiena rúk.

      Dňa 14.5.2021 sa naši žiaci zúčastnili online prednášky s názvom Hygiena rúk. Zopakovali si a spolu s lektorkou si nasucho "umyli" správne ruky. Sľúbili, že to naučia aj členov v domácnosti. Pozreli si video o prenose baktérií v nemocnici, pri manipulácii s počítačom ale aj v školskom a domácom prostredí. Uvedomujeme si, že v dnešných pandemických časoch je nesmierne dôležité dodržiavať hygienu rúk ale aj odstup a nosenie rúšok...

     • Čerstvé hlavičky - hlasujte každý deň!

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke www.cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

      Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

       

      S poďakovaním,

       

      riaditeľ ZŠ

     • Otváranie školy od 19.4.2021 Aktualizované!!!

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      • od 19.4.2021 sa vracajú do školy žiaci 8. a 9. ročníka,
      • od 26.4.2021 nastupujú všetci žiaci druhého stupňa, teda aj ročníky 5.-7. !!!

      Podmienkou nástupu žiakov 2. stupňa je negatívny PCR / antigénový test žiaka a test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti alebo výnimka z testovania.

      Výnimku z testovania má:

      1. osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie staršom ako 3 mesiace,
      2. osoba zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

      Rodičia so žiakmi sa môžu dať otestovať v sobotu 17.4.2021 v MOMke, ktorá je zriadená na škole.

      Prosíme zákonných zástupcov o vyplnenie bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu každých 7 dní v EduPage v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA. Návod pre rodičov žiakov 2. stupňa TU. Dá sa to urobiť aj cez aplikáciu v mobile. Kto túto možnosť nemá, odovzdá vyhlásenie v papierovej podobe.

      Škola od otvorenia daného ročníka nebude poskytovať dištančné vzdelávanie. Rodič môže ospravedlniť najviac 5 po sebe idúcich vymeškaných vyučovacích dní.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, ktorý zverejníme v priebehu tohto týždňa.

      Škola bude postupovať podľa usmernení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. Žiakom poskytneme potrebný čas na dovysvetľovanie a zopakovanie učiva. Známkou sa bude hodnotiť len učivo, ktoré bude dostatočne precvičené a zopakované.

      Žiaci ktorí majú záujem o obedy nech sa nezabudnú prihlásiť !!!

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19.4.2021

      Vyhlasenie_bezinfekcnosti_-_2._stupen.pdf

     • VESMÍR OČAMI DETÍ 2021

     • V mesiaci marec sa naši malí výtvarníci z 1.- 4.ročníka venovali téme nekonečného a záhadného vesmíru. Nakreslili a namaľovali veľa krásnych prác. V školskom kole sme vybrali 10 prác, ktoré našu školu reprezentujú v okresnom kole súťaže Vesmír očami detí 2021. Veríme, že sa porote budú naše práce páčiť.