• Dúha na tanieri

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dúha na tanieri.

      Do  súťaže "Ukáž, ako zdravo žiješ a vyhraj!", ktorá bola pod záštitou Skutočne zdravej školy a Kauflandu, sa naša škola zapojila zhotovením plagátu o zdravom životnom štýle. Ako jedna z ocenených škôl sme získali 2 webináre: Dúha na tanieri (1. st. ZŠ) a Skreslený ideál krásy alebo ako bojovať s poruchami prijmu potravy v období dospievania (2. st. ZŠ). Webinár "Dúha na tanieri" bol zameraný na ovocie a zeleninu, ktoré hrajú pestrými farbami. Žiaci sa dozvedeli, prečo je príjem ovocia a zeleniny pre ich telo dobrý a zdravý a ako dať šancu neobľúbeným a nepoznaným druhom.

     • Vianočná besiedka 3A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná besiedka 3A.

      Prežívame netradične ťažkú dobu sklonovanú pandémiou... Preto sa nesmierne teším, že aspoň v rámci tiednych aktivít, žiaľ, bez prítomnosti rodičov, sa so žiakmi spoločne dokážeme potešiť počas tohtoročného adventu... Najkrajší školský vianočný darček som dostala od mojich tretiačikov v podaní ich úprimných vystúpení. Prejavili svoj talent v speve, prednese, tanci, hre na hudobný nástroj a tiež v organizácii. Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme aj Vám...

     • Mikulášske prekvapenie v DSS

     • Už sa stalo tradíciou, že v predvianočnom čase chodia žiaci našej školy potešiť koledami a vinšami klientov  DSS Hrochoť. Tentokrát sme to spojili aj s bohatou mikulášskou nádielkou, ktorú si týždne dopredu starostlivo pripravovali žiaci 1. a 2. stupňa našej školy. Aby aj oni, na Deň sv. Mikuláša, neboli len tí, čo sú obdarovaní, ale aj vedeli obdarovať. Starkých, ktorým vek a zdravie nedovoľuje sa tešiť z bežného kolobehu života doma a tých, ktorí sa o nich obetavo a s láskou starajú, pani ošetrovateľky. Do školy sme sa vracali nielen s dobrým pocitom na srdci, ale aj so slzičkou dojatia, ako sme si už pri týchto stretnutiach na to zvykli. Tak ešte raz, šťastné a veselé :)...

     • Prechod žiakov druhého stupňa na dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia,

      na základe Vyhlášky č. 270 RÚVZ BB  z 29. 11. 2021 sa od 1. Decembra 2021 prerušuje prezenčné vyučovanie na 2 stupni v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Žiaci druhého stupňa sa budú až do odvolania vzdelávať dištančnou formou. Žiaci 1. stupňa a deti v MŠ sa aj naďalej vzdelávajú prezenčne. Pri dištančnom vzdelávaní žiaci postupujú podľa pokynov vyučujúceho príslušného predmetu.

      Od 29. 11. 2021 je v platnosti Rozhodnutie ministra školstva, ktorým  sa menia podmienky prevádzky škôl a školských zariadení.

      V prípade materských a základných škôl stále trvá povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa MŠ / žiaka ZŠ predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti  žiaka v prípade neprítomnosti dieťaťa / žiaka trvajúcej tri a viac kalendárnych dní.

      Dôležitou informáciou je, že trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      Z uvedeného vyplýva, že trieda odchádza do karantény už po pozitívnom domácom Ag samoteste. Rodičia sú povinní hlásiť nám zistenú pozitivitu dieťaťa domácim Ag samotestovaním.

     • Biela pastelka

     • Aj títo žiaci prispeli na BIELU PASTELKU. Pomôžte aj VY ostatní. Ak sa rozhodnete podporiť nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, môžete tak urobiť ešte do 15. decembra. 

     • Šarkaniáda

     • Jesenné obdobie je neodmysliteľne späté s vyrábaním šarkanov. Preto sa dňa 25. októbra 2021 na našej škole uskutočnila súťaž Šarkaniáda. Žiaci druhého stupňa mali možnosť predviesť svoju kreativitu a estetické cítenie pri tvorbe šarkanov. Pracovali v skupinách, pričom sa súťažilo v dvoch kategóriách: Dištančný šarkan a Prírodný šarkan. Všetky zhotovené šarkany boli veľmi pekne spracované a nápadité, a preto boli všetci žiaci za svoju snahu a tvorivosť ocenení. Šarkany zdobia priestory chodieb druhého stupňa. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a veríme, že tak ako vo vetre stúpa do výšin šarkan, tak aj v budúcnosti bude stúpať záujem žiakov o Šarkaniádu.

     • Návraty poézie

     • V piatok 15. októbra sa v Cikkerovej sieni v Banskej Bystrici konalo celoslovenské kolo recitačnej súťaže Návraty poézie - O cenu Andreja Sládkoviča. Do finálového kola prišlo zabojovať dvadsaťdva súťažiacich z celého Slovenska. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy Martinka Vančová (3.ročník) a Terezka Fábová (4. ročník) a bývalé žiačky školy - Sofia Kuruczová a Emka Majerová.  Napriek veľkej konkurencii sme boli úspešní, v kategórii Mladší žiaci sa Terezka Fábová umiestnila na 2. miesteEmka Majerová v kategórii Starší žiaci rovnako na krásnom 2. mieste. Víťazkám gratulujeme a všetkým našim súťažiacim prajeme veľa úspechov a chuti recitovať.

     • Vesmír v 4.A

     • Milou prezentáciou svojich výtvorov sme v 4.A na prírodovede slávnostne ukončili tému Vesmír. Žiaci sa podľa zadania "Vytvor Vesmír (Slnečnú sústavu) v 3-D zobrazení " snažili výtvarne, ale najmä zaujímavo, spracovať poznatky z hodín prírodovedy a preniesť kúsok vesmíru aj do priestorov školy. Pri prezentácií sme spoločne hodnotili nápaditosť, náročnosť, informačnú hodnotu, samostatnosť pri realizácií a nové poznatky, ktoré pri tvorbe získali.

     • Zber šípok s Lesmi SR

     • Už sa stalo dobrým zvykom, že žiaci našej školy, navštevujúci ŠKD a Zdravotnícky krúžok, sa zapajáju do akcie Zber šípok s Lesmi SR. Ani chladné jesenné počasie nám nezabránilo uskutočniť spoločný zber aj tento školský rok. Žiaci našej školy už ale vytrvalo zberajú a nosia šípky od začiatku školského roka a tak dúfame, že sa nám opäť podarí odovzdať Lesom SR pozoruhodnú zbierku týchto jesenných krásavíc.

     • Mars - náš nový domov?

     • V mesiaci september sa žiaci 4.A zapojili do výtvarnej súťaže s názvom Mars - náš nový domov.  V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku ju vyhlásilo Centrum vedecko - technických informácií SR. Výtvarne stvárniť Mars, možnosti dopravy na túto planétu a predstavu života na inej planéte štvrtáci s nadšením uvítali, pretože vesmír a všetko, čo k nemu patrí, práve preberajú na hodinách vlastivedy. Do samotnej súťaže postúpiila práca Sofie Smädovej, Zary Martincovej a Lucie Dudokovej. Blahoželáme a dievčatám držíme palce.

     • Biela pastelka

     • Dnešným dňom sa na našej škole začala verejná zbierka s názvom BIELA PASTELKA, ktorá je určená ľuďom so zrakovým postihnutím. Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky, môžu žiaci a zamestnanci školy pomôcť zmeniť život slabozrakým a nevidiacim ľuďom. Ak aj VY - ľudia s dobrým srdiečkom by ste chceli prispieť na Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, možete tak urobiť zaslaním hotovosti prostredníctvom našich žiakov, zaslaním SMS v hodnote 2 eurá na číslo 820, alebo priamo na účet zverejnený na priloženom plagátiku. Akcia bude trvať do 31.12.2021. Vopred ďakujeme a dúfame, že týchto milých fotografií so srdečným úsmevom bude viac. 

     • Domáce samotestovanie - info!

     • Milí rodičia,

      keďže nám ministerstvo dalo za úlohu hlásiť každý pondelok použitie domácich Ag samotestov, chceme vás poprosiť o dodanie týchto informácií škole. Poprosili by sme Vás, aby ste každý týždeň, najneskôr do nedele dali škole vedieť kedy a s akým výsledkom ste žiaka testovali. Môžete tak urobiť cez mobilnú aplikáciu Edupage, kde je v časti Vyhlásenia/žiadosti pripravené tlačivo "Domáci AG samotest - výsledok", alebo cez triedne pani učiteľky, prostredníctvom komunikačných kanálov, cez ktoré s nimi komunikujete (email, facebook, mesenger ...)vo forme meno žiaka, dátum testovania, výsledok testu.

     • Začiatok nového školského roku 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V našej základnej škole vrcholia prípravy na nový školský rok.

      Školský rok v základnej škole začíname slávnostným otvorením 2.9. o 8.00 hod. na školskom dvore /v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy/.

      Každý žiak ZŠ si prinesie so sebou PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, nemusia ho doniesť tí žiaci, ktorých rodičia ho vyplnia a odovzdajú cez svoje konto na EDUPAGE stránke školy (bude zverejnené 1.9.2021). Tlačivo bude prístupné aj pri ekonómke školy.

      V prvý deň žiakom ZŠ ešte nepodávame obed, nie je v prevádzke ani školský klub. Nezabudnite však svoje dieťa zapísať na stravovanie a tiež na činnosť v školskom klube detí.

      Predpokladáme, že 2.9. končíme okolo 10.00 hod.

      Vstup rodičov do budovy školy nie je povolený, do budovy môžu vstúpiť na výnimku iba rodičia prvákov.


      TEŠÍME SA NA NAŠICH ŽIAKOV, AJ NA NAŠICH RODIČOV! 🌷🌹💐🌸🌼🌞

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx