• Testovanie 9 a riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, v stredu 6. apríla 2022 sa na našej škole uskutoční Testovanie 9 – celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ a žiakov štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, ktoré organizuje NÚCEM. Pre žiakov 5. – 8. ročníka je preto na tento deň vyhlásené riaditeľské voľno.

     • Zápis do 1.ročníka

     • Milí rodičia!

      Blíži sa termín zápisu vášho dieťaťa do základnej školy. Je to významný deň v živote vašej ratolesti. Aby priebeh zápisu bol bezproblémový, zverejňujeme pre vás potrebné informácie.

      Inštrukcie, ako postupovať pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v našej škole:

      1. Základné informácie sú uvedené na plagáte (termín, čas, miesto, spôsob).

      2. Pred zápisom rodič/zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude sprístupnená od 1.4.2022.

      Tí, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky pred zápisom - doma, vyplnia ju v deň zápisu priamo v škole.

       

      Zápis do 1.ročníka - elektronická prihláška

      3. Prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi!

      Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami. Ak nemáte možnosť vytlačiť elektronickú prihlášku, škola ju vytlačí v deň zápisu.

      V prípade že:

      - zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden z nich, je dôležité vypísať a odovzdať písomné vyhlásenie(príloha č.3). Na tomto vyhlásení musia byť podpísaní obaja zákonní zástupcovia. 

      V prípade že:

      nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa a pre neprekonateľné prekážky neviete získať podpis(súhlas) druhého zákonného zástupcu, je dôležité vypísať a odovzdať písomné vyhlásenie(príloha č.2). 

      Bližšie vysvetlenie k jednotlivým prílohám nájdete v úvodnom Usmernení k prijatiu detí na vzdelávanie v ZŠ hore.

      Termín zápisu je záväzný, preto Vás žiadame dodržať ho.

      Ďakujeme za vami prejavenú dôveru a tešíme sa nových školáčikov.

     • Lyžiarsky výcvik (21.2. - 25.2.)

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvik (21.2. - 25.2.).

      Posledný februárový týždeň strávili žiaci našej školy v Banskej Štiavnici, kde absolvovali lyžiarsky výcvik. Po dlhom čase obmedzení sme sa veľmi tešili. Plní očakávania, radosti, niektorí aj s troškou strachu sme sa postavili na lyže a s vetrom o preteky sme zdokonaľovali naše lyžiarske schopnosti. Spoznali sme aj krásy mesta Banská Štiavnica a v tvorivej dielni Terra Permonia sme sa odreagovali vytváraním rôznych výrobkov. Veríme, že si naši žiaci odniesli kopec zážitkov, na ktoré budú dlho spomínať.

     • Mosty

     • Aj pracovné vyučovanie v 4. ročníku prináša rôzne zaujímavé témy. Jednou z nich sú Konštrukcie okolo nás, medzi ktoré nepochybne patria - mosty. Štvrtáci sa mali možnosť prostredníctvom obrazov a fotiek zoznámiť s tými najrôznejšími mostami na Slovensku a vo svete. No vytvoriť si mali svoj vlastný MOST. Popasovali sa s tým rôzne. Niektorí kreslili, skladali, iní sa snažili podmaniť si všade využiteľný kartón a pridať ešte niečo navyše. To, ako sa im to podarilo, posúďte sami. Možno aj z týchto radov vzíde budúci projektant mostných konštrukcií.