• Karneval 3A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval 3A.

      Dňa 21.2. 2022 sa naši žiaci mohli opäť trošku potešiť, pretože obdobie covidových opatrení neprinášalo nič dobré, zakazovalo mnoho spoločných aktivít, na ktoré sa deti nesmierne vždy tešili. Aj karneval prebiehal v obmedzenom režime, kedy si každá trieda na našej školičke urobila fašiangy po svojom... Ale my sa tešíme aj malým veciam, keď neprší, aspoň kvapká...

     • Hviezdoslavov Kubín 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín 2022.

      1. st.

      V 7. februárovom týždni 2022 sa uskutočnilo školské kolo prednesu poézie a prózy nesúce Hviezdoslavovo meno... Žiaci nelenili, vzorne sa pripravili. Mnohí z nich predviedli svoj umelecký prednes a my, učitelia, sa z týchto usilovných detí veľmi tešíme. V 1. kategórii našu školu pôjde reprezentovať v prednese prózy Martinka Vančová (3.A) a v prednese poézie zasa Terezka Fábová (4.A). V recitácii prózy sa na 2. mieste umiestnil štvrták Davidko Bratina a na 3. mieste druháčka Barborka Berkyová. V recitovaní poézie sa na 2. priečke umiestnila druháčka Lenka Škrváňová a na 3. mieste tretiačky Zuzka Glowiaková a Emka Pepichová. Všetkým deťom srdečne gratulujeme.

     • Karnevalový týždeň

     • Týždeň od 14. do 18. februára sa niesol na druhom stupni v duchu karnevalových masiek. Žiaci mali možnosť spestriť si vyučovanie, prejaviť svoju fantáziu, šikovnosť, tvorivosť a aktivitu a zapojiť sa tak do karnevalového týždňa, pričom každý deň ich sprevádzala iná téma: Valentínsky červený pondelok, Folklórny utorok, Prírodná streda, Pyžamový štvrtok, Športový piatok. Do školských lavíc tak zasadli okrem žiakov aj rôzne zvieratká, kvietky, športovci, červení škriatkovia, spáči v pyžamách, či tanečníci a speváci v nádherných krojoch.

     • Valentínska pošta

     • Hoci sa Deň svätého Valentína v spoločnosti považuje pomaly už len za komerčný sviatok, na druhom stupni sme sa rozhodli, že 14. február využijeme na príležitosť poslať niekomu zaľúbenú „valentínku“ alebo niekoho pochváliť či oceniť. Škatuľa valentínskej pošty bola po dvoch dňoch od jej vytvorenia plná a žiaci vyzerali byť po prečítaní tajnej pošty vysmiati, prekvapení a šťastní.