• Prechod žiakov druhého stupňa na dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia,

      na základe Vyhlášky č. 270 RÚVZ BB  z 29. 11. 2021 sa od 1. Decembra 2021 prerušuje prezenčné vyučovanie na 2 stupni v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Žiaci druhého stupňa sa budú až do odvolania vzdelávať dištančnou formou. Žiaci 1. stupňa a deti v MŠ sa aj naďalej vzdelávajú prezenčne. Pri dištančnom vzdelávaní žiaci postupujú podľa pokynov vyučujúceho príslušného predmetu.

      Od 29. 11. 2021 je v platnosti Rozhodnutie ministra školstva, ktorým  sa menia podmienky prevádzky škôl a školských zariadení.

      V prípade materských a základných škôl stále trvá povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa MŠ / žiaka ZŠ predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti  žiaka v prípade neprítomnosti dieťaťa / žiaka trvajúcej tri a viac kalendárnych dní.

      Dôležitou informáciou je, že trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      Z uvedeného vyplýva, že trieda odchádza do karantény už po pozitívnom domácom Ag samoteste. Rodičia sú povinní hlásiť nám zistenú pozitivitu dieťaťa domácim Ag samotestovaním.

     • Biela pastelka

     • Aj títo žiaci prispeli na BIELU PASTELKU. Pomôžte aj VY ostatní. Ak sa rozhodnete podporiť nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, môžete tak urobiť ešte do 15. decembra. 

     • Šarkaniáda

     • Jesenné obdobie je neodmysliteľne späté s vyrábaním šarkanov. Preto sa dňa 25. októbra 2021 na našej škole uskutočnila súťaž Šarkaniáda. Žiaci druhého stupňa mali možnosť predviesť svoju kreativitu a estetické cítenie pri tvorbe šarkanov. Pracovali v skupinách, pričom sa súťažilo v dvoch kategóriách: Dištančný šarkan a Prírodný šarkan. Všetky zhotovené šarkany boli veľmi pekne spracované a nápadité, a preto boli všetci žiaci za svoju snahu a tvorivosť ocenení. Šarkany zdobia priestory chodieb druhého stupňa. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a veríme, že tak ako vo vetre stúpa do výšin šarkan, tak aj v budúcnosti bude stúpať záujem žiakov o Šarkaniádu.