• Domáce samotestovanie - info!

     • Milí rodičia,

      keďže nám ministerstvo dalo za úlohu hlásiť každý pondelok použitie domácich Ag samotestov, chceme vás poprosiť o dodanie týchto informácií škole. Poprosili by sme Vás, aby ste každý týždeň, najneskôr do nedele dali škole vedieť kedy a s akým výsledkom ste žiaka testovali. Môžete tak urobiť cez mobilnú aplikáciu Edupage, kde je v časti Vyhlásenia/žiadosti pripravené tlačivo "Domáci AG samotest - výsledok", alebo cez triedne pani učiteľky, prostredníctvom komunikačných kanálov, cez ktoré s nimi komunikujete (email, facebook, mesenger ...)vo forme meno žiaka, dátum testovania, výsledok testu.