• Zápis detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča na školský rok 2021/2022
     • Zápis detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča na školský rok 2021/2022

     • Pokyny a informácie k zápisu dieťaťa do 1.ročníka ZŠ

      Zápis detí do 1.ročníka základnej školy sa uskutoční dňa

      8.4.2021 od 15:00 – 17:00

      (ak nevyhovuje po tel. dohode iný termín)

      V priestoroch 1.stupňa ZŠ

      BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA.

       

      V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Svoje deti môžete prihlasovať na stránke našej školy vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú môžete vypísať aj skôr, t.j. od 1.apríla do 8. apríla 2021.

      Elektronická prihláška je pod plagátmi pod názvom Zápis detí do ZŠ (bude prístupné 1.4.2021!!!)

      V odôvodnených prípadoch ju môžete vyplniť aj priamo v ZŠ dňa 8.4.2021.

      V deň zápisu v  čase 15:00 - 17:00 zákonný zástupca príde do ZŠ podpísať prihlášku (vytlačí ju škola, netreba ju nosiť) a donesie požadované doklady na kontrolu údajov

      • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
      • rodný list dieťaťa,
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

      K zápisu je potrebné priniesť 8,60 € na pracovné zošity a pomôcky pre budúceho prváka.

      Celý zápis bude prebiehať podľa platných protiepidemiologických opatrení(rúško, odstup, negatívny test ...).

      Pre bližšie informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka základnej školy nás neváhajte kontaktovať:

       

      Mgr. Marian Medveď - riaditeľ školy

      Telefón: 0905657040

       

      Mgr. Zuzana Muchová - zástupkyňa RŠ

      E-mail: zsskolazrs@gmail.com

       

       

     • Pomôcky pre prváka v školskom roku 2021/2022

     • Milí rodičia! Vaše dieťa bude v školskom roku 2021/2022 potrebovať tieto pomôcky pre prváka. Pomôcky zakúpi naša škola v akciovej cene do konca apríla. Pri podpisovaní prihlášky 8.4.2021 od 15,00h do 17,00h, zákonný zástupca požadovanú sumu zaplatí v hotovosti. Ďakujeme, že vaše dieťa bude súčasťou našej školskej rodiny.

      Vedenie ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča v Hrochoti.

     • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

     • V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

      Deti v materských školách a špeciálnych materských školách

      do 6 rokov veku nie sú povinné používať v zmysle vyhlášky ÚVZ SR „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

      Používanie takýchto ochranných pomôcok však vysoko odporúčame.

      Žiaci v základných školách – I. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

      Žiaci v základných školách – II. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

     • Matematická olympiáda 70.ročník - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Alfréd Daniš: 1.miesto

      Súťaž: Matematická olymoiáda 70.ročník
      Kolo: Okresné kolo

      Alfrédovi srdečne gratulujeme k peknému úspechu! Je zároveň príkladným žiakom, ktorý sa aj v týchto ťažkých časoch dokáže kvalitne učiť a dosahovať tie najlepšie výsledky. Jeho úspech nech je motiváciou aj pre druhých.

                                                                                                                                              Vedenie školy.


     • Vyučovanie od 8.3.2021

     • Vážení rodičia,

      dovoľte nám informovať Vás o aktuálnej situácii týkajúcej sa prezenčného vyučovania žiakov materskej školy a 1. stupňa ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča v Hrochoti.

      Podľa aktuálnych rozhodnutí MŠVVaŠ SR je možné, aby prebiehala výučba na našej ZŠ s MŠ od pondelka 8. 3. 2021 prezenčne. To znamená, že do materskej školy i základnej školy (1. stupeň) môžu nastúpiť všetci žiaci, ktorých rodičia budú mať o prezenčné vyučovanie detí záujem. Pri nástupe dieťaťa do školského zariadenia bude rodič povinný predložiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a zároveň predložiť negatívny test na Covid19 nie starší ako 7 dní. Rodičia ktorí obaja nemožu pracovať z domu, ale musia chodiť do práce vyplnia Čestné vyhlásenie Príloha 11c. Ostatní rodičia vyplnia Čestné vyhlásenie Príloha 11a.

      Sami však istotne vnímate, že situácia sa môže zmeniť zo dňa na deň, dokonca z hodiny na hodinu, preto ak sa počas víkendu niečo zmení, budeme Vás informovať. Ďakujeme za pochopenie.

      V sobotu sa v škole testuje, využite to prosím.

      cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_Priloha_11a.docx

      cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_Priloha_11c.docx

     • Pozor, zmena!!!!!!!!!

     • Vážení rodičia, pred pár minútami som sa dozvedel z ministerstva, že nová výhláška, ktorú pripravujú bude platiť až od 8.3.2021! Pre nás to znamená, že zajtra 3.3.2021 pokračujeme v škole a škôlke tak ako doteraz. Žiaci prvého stupňa sa učia normálne, prezenčne v škole. O ďalších zmenách od 8.3.2021 Vás budeme informovať. Vedenie školy.