• Riaditeľské voľno pre prvý stupeň ZŠ (ročníky 1-4)

     • Vážení rodičia, milí žiaci oznamujeme vám, že dňa 5.11.2020 riaditeľ ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča v Hrochoti udeľuje žiakom prvého stupňa riaditeľské voľno. Dôvodom udelenia riaditeľského voľna bol pozitívne potvrdený prípad u pedagogického zamestnanca na 1.stupni a následné umiestnenie žiakov viacerých tried do povinnej 10 dňovej karantény zo strany RÚVZ. Povinná karenténa konči dňa 8.11.2020 (Nedeľa).

      V piatok 6.11.2020 a v pondelok 9.11.2020 sú jesenné prázdniny. To znamená, že žiaci nemajú vyučovanie, ani druhý stupeň dištančné vyučovanie. V utorok 10.11.2020 žiaci prvého stupňa opäť nastupujú do školy a sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti! (Je v správe nižšie, alebo ho môžete vyplniť priamo ráno v škole)