• Jesenné prázdniny a nástup do školy

     • Vážení rodičia, jesenné prázdniny budú od 30.10.2020 (piatok) do 2.11.2020 (pondelok). Nástup do školy je predpokladaný v utorok 3.11.2020. Aktuálne pokyny pre ďalší školský týždeň zverejníme na EduPage v pondelok 2.11.2020. Je možné, že po výsledkoch celoplošného testovania, bude zmena vo vyučovaní prvého stupňa (dištančne). Do dnešného dňa nie je k dispozícii tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti v novom znení, ktoré ste povinní v deň nástupu dieťaťa do školy a materskej školy (3.11.2020) predložiť. Akonáhle bude k dispozícii, zverejníme ho. V deň nástupu do školy alebo materskej školy 3.11.2020 každé dieťa teda MUSÍ mať so sebou Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, v opačnom prípade si rodič bude musieť prísť pre dieťa.

     • Prechádzame na dištančné vzdelávanie - II.stupeň

     • Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

      vzhľadom na momentálnu situáciu budú žiaci 2. stupňa vzdelávaní dištančnou formou od pondelka 26.10.2020 do piatku 27.11.2020. Vzdelávanie je povinné a žiak sa vzdelávania musí aktívne zúčastňovať. Neprítomnosť Vášho dieťaťa ste povinní ospravedlniť u triedneho učiteľa v deň neúčasti dieťaťa na vyučovaní (cez EduPage alebo sms, telefonicky...). Aktuálny rozvrh počas dištančného vzdelávania dostali všetci žiaci v škole, alebo ho dostanú od triednej učiteľky (piataci) cez e-mail, edupage. Zároveň Vás touto cestou prosíme, aby ste dohliadli na to, že Vaše dieťa bude mať počas dištančného vzdelávania vytvorené vyhovujúce pracovné prostredie. To znamená, aby bolo dieťa vo vhodnom prostredí (nie v posteli) a aby malo pripravené všetky pomôcky, ktoré na vyučovanie potrebuje.

      Žiaci I.stupňa ostávajú v prezenčnej forme vyučovania (chodia do školy), nič sa pre nich nemení.

      Školský klub detí funguje tak ako doteraz.

     • Sme v oranžovej farbe

     • Dnes 21.10.2020 nám bol nahlasený pozitívne testovaný žiak na Covid-19, preto sme ako škola prešli do oranžovej fázy a poslali sme triedu piatakov do karantény.

      Piataci budú v karanténe do 25.10.2020 (nedeľa) a v pondelok 26.10.2020 nastupujú do školy. Žiaci ostatných ročníkov pokračujú vo vyučovaní tak ako doteraz, pre nich sa nič nemení!

       

       

     • Zmeny v škole od pondelka 12.10.2020 - po zasadnutí Ústredného krízového štábu

     • Škôlky a základné školy ostávajú v režime prezenčného vyučovania, samozrejme za sprísnených protiepidemiologických opatrení.

      Detí v materských školách majú dôrazne odporúčané nosiť rúška v priestoroch MŠ a v areáli MŠ, to platí aj pre pani učiteľky a všetkých zamestnancov MŠ.

      Žiaci prvého stupňa sú povinní nosiť rúška v triede, v budove školy aj v celom areáli ZŠ. To platí aj pre pani učiteľky.

      Žiaci druhého stupňa nosia rúška tak ako doteraz v triede, v celej budove aj areáli školy. To platí pre pani učiteľky aj všetkých zamestnancov školy.

      Od pondelka sa ruší akákoľvek mimoškolská činnosť v škole. Ruší sa krúžková činnosť! Športoviská a telocvičňa sú zavreté až do odvolania.

      Školský klub detí funguje tak ako doteraz, ale žiaci v ňom nosia počas celého dňa rúška a dodržiavajú prísne protiepidemiologické opatrenia.

     • Stanovisko školy ku COVID-19

     • !!! V dôsledku šírenia dezinformácií o aktuálnej situácii na našej škole vydávame oficiálne stanovisko:

      V prvom rade chcem rodičov, žiakov a zainteresovanú verejnosť uistiť, že do dnešného dňa (5.10.2020) neevidujeme na našej škole žiadne potvrdené ochorenie na COVID-19 u žiadneho žiaka/dieťaťa ani zamestnanca školy alebo škôlky!

      Škola postupuje podľa zelenej fázy, v štandardnom režime za sprísnených protiepidemických opatrení. Ak sa potvrdia nejaké prípady pozitívne na COVID-19, budeme postupovať v zmysle manuálu a nariadení RÚVZ. Škola bude o ďalšom postupe všetkých včas informovať.

      V tejto súvislosti so situáciou na našej škole si dovoľujeme verejnosť požiadať, aby nedochádzalo k šíreniu rôznych poplašných, nepravdivých, neoverených a klamlivých informácií ohľadne šírenia sa koronavírusu, pričom upozorňujeme, že svojím konaním by ste sa mohli dopustiť spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy v zmysle Trestného zákona.

       

      Mgr. Marian Medveď, riaditeľ školy