• Pomôcky - Skvelko - pre školský rok 2022/23

     • Milí rodičia!

      Naša škola dlhoročne spolupracujeme s firmou Daffer, ktorá nám ponúka školské potreby pre jednotlivé ročníky ZŠ. Každý triedny učiteľ vytvoril základnú sadu pomôcok potrebných v danom ročníku. Vy si však sadu môžete doplniť aj o iné pomôcky podľa vášho uváženia.

      Na hlavnej stránke je pre vás vytvorený, hore na modrej lište, odkaz „Pomôcky pre školský rok 2022/2023“. Po rozkliknutí sa vám ukáže žltý obrázok s názvom SKVELKO. Cez tento obrázok sa pripojíte na stránku firmy Daffer a vyberiete si pomôcky pre vaše dieťa. Je to pohodlný a rýchly spôsob nákupu. Nákupom online pomôžete aj našej škole.

      Ďakujeme!                                                                                   Vedenie ZŠ

     • Ľupčiansky čitárik 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ľupčiansky čitárik 2022.

      Začiatkom júna sa naši žiaci 1. stupňa tradične zúčastnili oblastnej súťaže v ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči. Merali si sily s rovesníkmi v čitateľskej gramotnosti a technike čítania. Nik z nich neodišiel bež ocenenia. Okrem diplomu a hodnotnej knižky im dobre padla aj sladká chladivá odmena.Tereza Fábová (4A) sa umiestnila na 2. mieste. Chlapci, Miroslav Selecký (3A) a Jakub Škamla (2A), získali 3. miesto. Gratulujeme.

     • Sládkovičova lipa 2022

     • V stredu 25. mája zorganizovala naša škola už jedenásty ročník recitačnej súťaže Sládkovičova lipa pre žiakov základných škôl v banskobystrickom okrese. V kategórii poézia sa trojčlennej porote (doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. Marcel Páleš, Mgr. Martina Pomikalová) predstavilo 22 žiakov a v kategórii próza (Ing. Ľudmila Veverková, Mgr. Mária Janovčíková, Mgr. Ivana Medveďová) sa trojčlennej porote predstavilo 13 žiakov. Víťazom jednotlivých kategórií gratulujeme, ale špeciálne víťazom v kategóriách poézie, keďže títo sa ešte predstavia na celoslovenskej recitačnej súťaži Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Celkovým víťazom Sládkovičovej lipy sa stal Peter Polóny, a to vďaka recitácii prózy Prečo kohút naháňa sliepky od Jozefa Mokoša. Okrem diplomu a vecných cien si tak domov odniesol aj knihu Rozprávka písaná pod hviezdami, ktorú mu venoval člen poroty - rozhlasový redaktor, básnik a prozaik - Marcel Páleš.

      Z jedenástich recitátorov prihlásených z našej školy sa na niektorom z miest v jednotlivých kategóriách umiestnilo až desať z nich, čo svedčí o ich vysokých recitačných kvalitách. Veľká vďaka preto patrí pani učiteľkám, ktoré so svojimi žiakmi rozvíjali ich talent a trénovali prednes, ale aj rodičom, ktorí doma trpezlivo počúvali a skúšali svoje deti. Malým aj väčším recitátorom nechýbala odvaha, nadšenie, očakávanie a sem-tam aj tréma. Tá sa snáď už budúci rok z prežívania detí vytratí vďaka radám Marcela Páleša, ktorý všetkým recitátorom poskytol krátku úvahu: „Čo sa stane, ak zabudnem text, pomýlim sa, niekto sa zasmeje? V konečnom dôsledku... nič. Preto sa ani takýchto situácií netreba báť."

      A o tom, že si prednesovú súťaž našej malebnej podpolianskej dediny všimlo aj širšie Slovensko, sa dočítate po otvorení tohto odkazu: https://slovenka.zenskyweb.sk/clanok/52503-sladkovicova-lipa-pozna-svojich-vitazov

       

      POÉZIA

      1. kategória: 1. miesto - Zuzana Lattová, 2. miesto - Aneta Procházková, 3. miesto - Lea Kmeťová

      2. kategória: 1. miesto - Tereza Fábová, 2. miesto - Sofia Smädová, 3. miesto - Zuzana Glowiaková

      3. kategória: 1. miesto - Max Hudec, 2. miesto - Timea Dorotovičová, 3. miesto - Kristína Lukáčová, cena predsedkyne poroty - Viktória Berkyová

      4. kategória: 1. miesto - Tamara Fábová, 2. miesto - Amélia Ondrišová, 3. miesto sa porota rozhodla neudeliť

      PRÓZA

      1. kategória: 1. miesto - Anna Opravilová

      2. kategória: 1. miesto - Peter Polóny, 2. miesto - Martina Vančová, 3. miesto - Lucia Dudoková

      3. kategória: 1. miesto - Zoja Hrušecká, 2. miesto - Peter Sámel

      4. kategória: 1. miesto - Rebeka Remšíková, 2. miesto - Lucia Mačuhová, 3. miesto - Vanesa Majerová

       

       

     • Banskobystrické pierko 2022

     • V štvrtok 9. júna 2022 sa v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka okresnej autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl v tvorivom písaní poézie a prózy s názvom Banskobystrické pierko.

      Odborná porota, ktorú tvorili členovia Spolku slovenských spisovateľov Zuzana Kuglerová a Miroslav Kapusta a projektová manažérka VKMK Soňa Šóky, rozhodla o tom, že z deviatich súťažných prác zaslanými žiakmi druhého stupňa našej školy v kategórii próza ocenila tretím miestom Kristínu Lukáčovú, žiačku 6.A, za poviedku Olistená veda. Všetky čestné uznania v kategórii próza si odniesli taktiež žiačky našej školy - Alžbeta Galvánková (7.A), Petra Kľačková (7.A) a Daniela Nôžková (8.A). Okrem toho bola naša škola vďaka počtu zaslaných prác ocenená ako druhá najaktívnejšia zapojená škola. Umiestneným dievčatám gratulujeme!

     • Návšteva dopravného ihriska

     • Medzinárodný deň detí sme na 1. stupni oslávili trochu nezvyčajne, spojili sme príjemné s užitočným a navštívili sme dopravné ihrisko v Žiari nad Hronom. Ako to už býva zvykom, žiaci si zopakovali dopravné predpisy v teoretickej časti v učebni a potom si ich mohli prakticky odskúšať ako chodci, vodiči kolobežiek, či cyklisti na cestách a križovatkách dopravného ihriska. Prísnemu oka inštruktora neunikli ani dopravné priestupky, za ktoré  si vinníci vyplatili pokuty odovzdaním bicykla alebo kolobežky. Ale počasie nám prialo, slniečko svietilo a tak sme si to kolbežkovanie a bicyklovanie podľa pravidiel cestnej premávky užli naplno. 

     • Začiatky úvah o budúcom povolaní

     • V utorok 24. mája 2022 si žiaci ôsmeho ročníka vďaka zamestnankyniam Regionálneho centra kariéry v Banskej Bystrici začali klásť otázky: Kam na strednú školu? Na základe čoho si vybrať správne povolanie? Počas dvoch vyučovacích hodín boli pre ôsmakov zrealizované inovatívnou formou také aktivity, aby žiaci získali predstavu o trhu práce, jednotlivých povolaniach a najžiadanejších jemných zručnostiach pre zamestnávateľov.  

     • Divadelné predstavenie Psíčkovo

     • Občas sa vyberieme do divadla my a niekedy príde divadlo k nám...Tak tomu bolo aj posledný májový týždeň, kedy k nám zavítali divadelníci z Divadla J. Záborského v Prešove. V utorok 24. mája sa telocvičňa ZŠ premenila na divadelné priestory pre činoherné rozprávkové predstavenie Psíčkovo, ktorého sa zúčastnili žiaci 1.-9. ročníka. Veršovaná rozprávka zo života psej rodinky sa páčila najmä našim mladším žiakom, starší  žiaci mohli obdivovať výborné herecké výkony a osobitý humor, ktorý sa niesol celým predstavením. Na prvý pohľad jednoduchý dej v sebe skrýval hlbšiu myšlienku – naučiť sa pomáhať každému, bez ohľadu na to, kým je, alebo odkiaľ je a tiež - neodsudzovať. Niekedy sa aj pod tvrdou škrupinou skrýva dobré, ale zranené srdce. Veru, všeličomu nás majú rozprávky naučiť...

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci, zajtra 25.5.2022 sa na našej škole uskutoční recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Sládkovičova lipa 2022, preto je na tento deň vyhlásené riaditeľské voľno pre prvý aj druhý stupeň základnej školy.

     • Pasovanie prvákov

     • V piatok 20. mája si zvieratká z čarovného lesa deviateho ročníka pripravili pre našich prvákov rôzne aktivity. Kráľ a kráľovná potom odmenili ich šikovnosť, odhodlanosť a nadšenie. Kráľ Matej privítal prváčikov v školskom cechu a pasoval ich nádherným dreveným mečom, ktorý pre nás vyrobil Tomáš Majer zo 6.A. Kráľovná Zuzka odmenila prvákov diplomom a sladkosťami. Prváčikovia a dokonca aj deviataci boli z tohto zážitku veľmi nadšení.

     • Sládkovičova lipa - prednes poézie a prózy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sládkovičova lipa - prednes poézie a prózy.

      Otvorili sa brány aj pre našu internú recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom Sládkovičova lipa. Ide o okresnú prehliadku prihlásených recitátorov, no zároveň postupovú do celoslovenskej súťaže. Tá nesie názov Návraty Andreja Sládkoviča. Oficiálny termín konania Sládkovičovej lipy je 25.5.2022, no na našej škole, v sekcii 1. stupňa, sa konala veľká "bitka" recitačných talentov. Tie sa pasovali o postup zo školského do okresného kola. Sme nesmierne pyšní na našich žiakov, ktorí si radi trénujú pamäť a neboja sa vystúpiť pred divákmi. No najmä, chcú a vedia prednášať poéziu či prózu. Recitátorov bolo neúrekom, ťažko si bolo vybrať najlepších. Predseda poroty, náš pán riaditeľ, to vôbec nemal ľahké. No napokon túto úlohu zvládol i on a vymenoval postupujúcich súťažiacich: Zuzana Lattová (1.A poézia), Zuzana Glowiaková (3.A poézia), Martina Vančová (3.A próza), Lucia Dudoková (4.A próza), Tereza Fábová (4.A poézia) a Sofia Smädová (4.A poézia).

     • Slávik Slovenska 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávik Slovenska 2022.

      S radosťou oznamujeme, že po dvoch rokoch odmlčania sa spustil ďalší ročník celoslovenskej speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2022! Talenty našej ZŠ sa 11.5.2022 zúčastnili okresného kola tejto súťaže v ZUŠ D. Tatára v B. Bystrici. Prehliadku otvoril samotný pán Tatár. Naše tri poklady veľmi úspešne reprezentovali seba i našu malú školičku. Hudobne ich doprevádzal p. Jožko Berky Pipo z Poník. Dá sa povedať, že sme toto kolo vyhrali:

      1. kategória (deti 1. - 3.ročníka ZŠ) - 2. miesto: Natália Micháliková (3.A)

      2. kategória (deti 4. - 6.ročníka ZŠ) - 1. miesto: Lea Polončíková (4.A)

      3. kategória (súťažiaci 7. - 9.roč. ZŠ) - 1. miesto: Vanesa Majerová (7.A)

      Lejka a Vaneska postupujú ďalej do krajského kola, ktoré sa uskutoční 20.5.2022 vo Zvolene na zámku. Prajeme im veľa šťastia!

     • Testovanie 5 a riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v stredu 18.5.2022 sa na našej škole uskutoční Testovanie 5 - celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, ktoré organizuje NÚCEM. Pre žiakov 6. - 9. ročníka je preto na tento deň vyhlásené riaditeľské voľno.

     • USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

     • podrobné informácie

      Od 10.5.2022 vstúpilo do platnosti Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a šk. zariadeniach počas pandémie ochorenia Covid-19. Z usmernenia vyberáme: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

     • Čerstvé hlavičky - hlasovanie začína!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Čerstvé hlavičky a chceme zabojovať o pravidelnú dávku ovocia a zeleniny v ďalšom školskom roku. Aby sme boli úspešní, potrebujeme každý váš hlas! Hlasovanie začína od 28.4.2022 a preto vás prosíme podporte našu školu aj škôlku a zahlasujte každý deň za nás!

      Informácie k hlasovaniu:

      Hlasovanie bude prebiehať od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk

      Hlasovať:

      - môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

      - je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke)

      - môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny


      Návod ako sa na stránke registrovať a ako hlasovať, posielam v prílohe. Navod_ako_sa_zaregistrovat_a_hlasovat.pdf


      Ďakujeme za každý Váš hlas! Spolu to zvládneme!


      Vedenie školy.

     • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Ako to už býva zvykom, tí najlepší recitátori v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína postupujú do okresného kola, ktoré sa v tomto roku konalo 15.3. v Banskej Bystrici. Postup si vybojovali štyri žiačky našej školy. V I. kategórii Martinka Vančová (3.roč.) za recitáciu prózy a Terezka Fábová (4.roč.) za poéziu. V II.kategórii zvíťazila Vktorka Berkyová (6.roč.) v próze a III. kategóriu ako víťazka poézie zatupovala Tamarka Fábová (7.roč.). Napriek výbornej príprave a vzornej reprezentácii všetkých zúčastnených dievčat si postup do regionáleho kola vybojovala len Terezka Fábová s básňou M. Kramaríka - Jožko Gombík a budúce povolanie. Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým recitátorkám a recitátorom prajeme veľa chuti do recitovania a držíme palce v budúcich súťažiach.

     • Pyžamová párty v ŠKD

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pyžamová párty v ŠKD.

      S dobrou knihou sa zaspáva vždy lepšie. Marec sa už od dávna spája s prívlastkom Marec - mesiac knihy. V našom ŠKD sme spojili dva v jednom. S rozprávkovými kamarátmi sme sa vybrali na vandrovku a našim cestovateľským kostýmom bolo pyžamo. Naše Rozprávkovany boli o to čarovnejšie, že sme v nich vytvorili javajky zo známej rozprávky Ako šlo vajce na vandrovku. Kartónové krabice sa pod šikovnými rukami našich detí premenili na malé javiská. Ako sa má končiť každá pyžamová párty? To si viete aj sami domyslieť....

     • Testovanie 9 a riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, v stredu 6. apríla 2022 sa na našej škole uskutoční Testovanie 9 – celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ a žiakov štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, ktoré organizuje NÚCEM. Pre žiakov 5. – 8. ročníka je preto na tento deň vyhlásené riaditeľské voľno.

     • Zápis do 1.ročníka

     • Milí rodičia!

      Blíži sa termín zápisu vášho dieťaťa do základnej školy. Je to významný deň v živote vašej ratolesti. Aby priebeh zápisu bol bezproblémový, zverejňujeme pre vás potrebné informácie.

      Inštrukcie, ako postupovať pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v našej škole:

      1. Základné informácie sú uvedené na plagáte (termín, čas, miesto, spôsob).

      2. Pred zápisom rodič/zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude sprístupnená od 1.4.2022.

      Tí, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky pred zápisom - doma, vyplnia ju v deň zápisu priamo v škole.

       

      Zápis do 1.ročníka - elektronická prihláška

      3. Prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi!

      Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami. Ak nemáte možnosť vytlačiť elektronickú prihlášku, škola ju vytlačí v deň zápisu.

      V prípade že:

      - zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden z nich, je dôležité vypísať a odovzdať písomné vyhlásenie(príloha č.3). Na tomto vyhlásení musia byť podpísaní obaja zákonní zástupcovia. 

      V prípade že:

      nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa a pre neprekonateľné prekážky neviete získať podpis(súhlas) druhého zákonného zástupcu, je dôležité vypísať a odovzdať písomné vyhlásenie(príloha č.2). 

      Bližšie vysvetlenie k jednotlivým prílohám nájdete v úvodnom Usmernení k prijatiu detí na vzdelávanie v ZŠ hore.

      Termín zápisu je záväzný, preto Vás žiadame dodržať ho.

      Ďakujeme za vami prejavenú dôveru a tešíme sa nových školáčikov.